Ministerstwo Finansów znalazło sposób na bankowozy

Jeśli myśleliście, że przerobienie auta na bankowóz to łatwy sposób na odliczenie VAT od osobówki, byliście w błędzie. Ministerstwo Finansów wymyśliło sposób, żeby Wam to utrudnić. Do proponowanych zmian w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym dotarł Instytut Samar

Na początku stycznia pisaliśmy o sposobie na odliczenie VAT-u od samochody osobowego ( Sposób na odliczenie VAT? Bankowóz ). Okazuje się, że polski przedsiębiorca, by odliczyć cały podatek od zakupu samochodu nie musi już jeździć ciężarówką. Może luksusowym... bankowozem. Wystarczy kilka drobnych modyfikacji, by 23 proc. ceny zostało w kieszeni. Niestety, Ministerstwo Finansów wymyśliło sposób, jak zamknąć tę "furtkę".

Jak chce to zrobić? Za sprawą nowych przepisów, które mają wejść w życie 1 stycznia 2013 roku. Dopuszczalna ładowność oraz liczba miejsc (siedzeń) pojazdu, jaka będzie musiała być określona np. w wyciągu z homologacji czy - co będzie nowością - w decyzji o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, by samochód był uznany za pojazd specjalny lub ciężarowy, pozbawi potencjalnych właścicieli wielu samochodów prawa do pełnego odliczenia VAT. Wszystko dlatego, że przepisy dotyczące homologacji nie wymagają podawania danych, których będzie żądał polski fiskus.

Samar dotarł do pisma Ministerstwa Finansów z 17 stycznia 2012 r. do sekretarza Komitetu Rady Ministrów (nr GN9/0310/3/NRS/12/134), w którym resort finansów zgłosił swoje najnowsze uwagi do przygotowanego przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej projektu nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która ma dostosować polskie przepisy do dyrektywy 2007/46/WE ustanawiającej ramy dla homologacji m.in. pojazdów silnikowych. MF zaproponowało, by przygotowany przez ministra transportu projekt uzupełnić o zmianę ustawy o podatku od towarów i usług, a dokładnie o zmianę jej art. 86a. Jak twierdzi MF, chodzi o dostosowanie w przepisach o VAT do zmienianego nowelą Prawa o ruchu drogowym nazewnictwa. Wbrew temu co deklaruje MF w piśmie, nie chodzi jednak o zamianę odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji na decyzję o dopuszczeniu jednostkowym, lecz o dodanie tej ostatniej decyzji do listy dokumentów wymaganych przy ustalaniu, czy dany pojazd jest pojazdem specjalnym. Niejasności w przepisie art. 86a, który zacznie obowiązywać po 1 stycznia 2013 r. mogą sprawić, że ministrowi finansów  uda się rozwiązać sprawę pełnego odliczenia VAT od bankowozów i innych pojazdów specjalnych oraz od paliwa do nich nabywanego, które dziś są solą w jego oku.

Wymóg nie do spełnienia

Przepis art. 86a ustawy o VAT określa zasady odliczenia VAT, jakie zaczną obowiązywać po 1 stycznia 2013 r. oraz pojazdy, których nie będzie dotyczyło ograniczenie w odliczeniu tego podatku, w tym pojazdy specjalne , jeżeli będzie to wynikało z wyciągu ze świadectwa homologacji, odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, lub - co ma być nowością, wprowadzaną nowelą Prawa o ruchu drogowym - decyzji o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu. Wszystkie te dokumenty mają być wydane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, i ma z nich wynikać, że jest to pojazd specjalny. To w nich ma być określona dopuszczalna ładowność oraz liczba miejsc (siedzeń) a brak tej informacji sprawi, że samochód zostanie uznany za osobowy.

Katalog warunków wymaganych do uznania pojazdu za pojazd specjalny lub ciężarowy faktycznie ulega rozszerzeniu. Problem polega jednak na tym, że po 1 stycznia 2013 r. wiele samochodów dziś będących pojazdami specjalnymi lub ciężarowymi w rozumieniu ustawy o VAT, przestanie nimi być tylko dlatego, że np. w wyciągu ze świadectwa homologacji nie zostanie podana dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), gdyż przepisy dotyczące homologacji nie wymagają podawania takich akurat informacji. I kółko się zamyka, gdyż brak tych informacji w świadectwie homologacji (lub innym dokumencie), zgodnie z przepisami o VAT spowoduje uznanie danego samochodu za osobowy w rozumieniu tych przepisów ze wszelkimi tego negatywnymi konsekwencjami w zakresie odliczenia VAT - podkreśla Michał Borowski, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg i Wspólnicy

Jakie konsekwencje może nieść ze sobą proponowana nowelizacja i czy zmiany w polskim prawie nie kłócą się z wymogami narzuconymi Polsce przez Unię Europejska przeczytacie na stronach Instytutu Samar .

Źródło: Grażyna J. Leśniak (Samar) oprac. Bartosz Sińczuk

ZOBACZ TAKŻE:

Motoryzacja w głębokim kryzysie

Mitsubishi L200 najchętniej kupowanym pikapem w Polsce

Samochody: ogłoszenia

Więcej o:
Copyright © Agora SA