Zmiany w przepisach dla kierowców

Jakie pojawią się kategorie prawa jazdy? Za ile punktów będzie można stracić uprawnienia? Czy egzaminy będą trudniejsze? Jakie obostrzenia czekają młodych kierowców?

Oto przewodnik po zmianach przygotowany przez specjalistów z D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

System szkolenia i egzamin teoretyczny

Nowe przepisy umożliwią przeprowadzenie wykładów z części teoretycznej z wykorzystaniem internetu. Jest to novum, ponieważ do tej pory nauka teorii odbywała się wyłączenie w ośrodkach szkolenia. Ale ze względu na konieczność doposażenia szkół w dodatkowy sprzęt i oprogramowanie może to oznaczać, że szkolenie nie tylko nie będzie tańsze, ale podrożeje. Obecnie kurs trwa co najmniej 20 godzin kończy się egzaminem państwowym. Kursant ma 25 minut, by odpowiedzieć na 18 pytań testowych, może również wrócić do tego, które sprawia mu najwięcej trudności. By pozytywnie zaliczyć test, można popełnić maksymalnie dwa błędy.

- Nowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy będzie zdecydowanie trudniejszy niż obecnie - mówi Maciej Żyłka, prawnik D.A.S. - Z egzaminu znikną testy wielokrotnego wyboru. Prawidłowa będzie tylko jedna odpowiedź, a pytania będą umożliwiały udzielenie odpowiedzi tak albo nie.

W myśl nowych przepisów kandydat na kierowcę będzie miał na odpowiedź jedynie kilkadziesiąt sekund, czyli musi jej udzielić w czasie rzeczywistym. Kursant nie będzie mógł wrócić do wcześniejszych pytań, w celu poprawienia błędów. Ma to na celu sprawdzenie faktycznej i realnej umiejętności rozwiązywania problemów, które występują na drodze. W tym celu, egzamin będzie zawierał symulacje zdarzeń drogowych, mogących pojawić się podczas normalnego, rzeczywistego kierowania pojazdem. Mimo tych zmian, pytania egzaminacyjne mają być bardziej zrozumiałe.

Fot. Sebastian Rzepiel / Agencja GazetaFot. Sebastian Rzepiel / Agencja Gazeta Fot. Sebastian Rzepiel / Agencja Wyborcza.pl Zamiast używać migaczy będziemy machać rękoma

Kierowanie motocyklami i motorowerami

Dla początkujących (młodych) motocyklistów nowe przepisy wprowadzają specjalną kategorię - prawo jazdy A2, uprawniające do prowadzenia motocykli z silnikami o mocy do 35 kW. Aby prowadzić motocykle, młody kierowca będzie musiał najpierw zdobyć prawo jazdy na małe motocykle - A1 (w wieku 16 lat, o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg). Po następnych dwóch latach będzie się mógł starać się o prawo jazdy kat. A2 (kierowanie motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg). Osiągniecie wieku 20 lat umożliwi ubieganie się o prawo jazdy na motocykle (kategoria A), ale tylko wtedy, gdy kierowca co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2. W przeciwnym razie kierować motocyklami będzie można po 24 roku życia. Likwidacji ulegnie również karta motorowerowa. Ustawa wprowadza w jej miejsce prawo jazdy kategorii AM - kierowanie motorowerem oraz czterokołowcem lekkim (np. małym quadem). Wymagany minimalny wiek do kierowania dla takich pojazdów wyniesie 14 lat.

Młodzi kierowcy pod szczególnym nadzorem

Według statystyk ponad dwie piąte wypadków powodują kierowcy w wieku 18-24 lata. Dlatego młodzi kierowcy, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B (na samochód), będą przez dwa lata na "okresie próbnym".

- W okresie próbnym młody kierowca ma obowiązek odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym - wyjaśnia Żyłka - Może też przez pierwsze 8 miesięcy kierować wyłącznie autem z naklejonym zielonym liściem klonowym.

W tym czasie zabrania mu się przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej. Ponadto nie wolno mu podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy oraz prowadzić działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

Fatalne rozporządzenie c.d.

Okres próbny będzie mógł zostać przedłużony przez starostę o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia stwierdzone mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów. Drugim przypadkiem przedłużenia okresu próbnego jest sytuacja braku przedstawienia orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W tym przypadku przedłużenie nastąpi o czas zatrzymania prawa jazdy. Młodych kierowców czeka również skierowanie na badanie w zakresie psychologii transportu oraz kurs reedukacyjny, jeżeli w okresie próbnym popełnią dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Osoby które uzyskają prawo jazdy po raz pierwszy, będą również podlegały przepisom, które umożliwią staroście wydanie decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Zmiany dotyczące posiadaczy prawa jazdy

Według nowych przepisów obecni kierowcy będę kierowani na kurs reedukacyjny jeżeli przekroczą 24 punkty karne. Informacje liczbie punktów są przekazywane do centralnej ewidencji kierowców. Usuwa się je z upływem roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, ponadto po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz po uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będą wydawane na okres 15 lat, a prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E na okres 5 lat. Ustawa zaczyna obowiązywać od 11 lutego 2012 roku, ale część przepisów wchodzi w życie dopiero 19 stycznia 2013.

Polisa

W związku z zaostrzonymi przepisami i większym zagrożeniem utratą prawa jazdy firmy ubezpieczeniowe znalazły kolejne pola eksploatacji i tym razem oferują polisę dla młodego kierowcy. Kierowca, który uważa, że nie przekroczył przepisów i jest karany niesłusznie ma prawo odmowy przyjęcia mandatu i skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd.

- Niezastąpione wtedy okazać się może posiadanie polisy ubezpieczenia ochrony prawnej - mówi Maciej Żyłka z D.A.S. - Dzięki niej młody kierowca ma zapewnioną pomoc profesjonalnego prawnika: adwokata albo radcy prawnego. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie pokrywanie kosztów honorarium prawnika. Ponadto pokrywa koszty związane z procesem sądowym, w tym koszty biegłego sądowego, którego opinia może mieć kluczowe znaczenie w rozstrzygnięciu sprawy.

opr. mkm

ZOBACZ TAKŻE:

Tablice rejestracyjne bez tajemnic - PORADNIK

Panie kierowco, będzie mandat. A za co?

Autotrader.pl - bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.