Straż Graniczna jak policja

Od dzisiaj kontrolować kierowców i wystawiać im mandaty może także Straż Graniczna. W żadnym innym europejskim kraju nie ma tylu służb uprawnionych do kontroli kierowców co w Polsce

Ilość służb mundurowych, które mają uprawnienia do kontroli drogowych i wystawiania mandatów karnych rośnie w Polsce jak na drożdżach. Nie możemy zasłaniać się unijnymi rozporządzeniami, gdyż w Europie stanowimy już ewenement. Nigdzie indziej tyle służb nie ma możliwości "łapania" kierowców. Nowe rozporządzenie MSWiA rozszerza w tym zakresie uprawnienia Straży Granicznej.

Straż graniczna

Choć w centralnej Polsce widok straży granicznej na drodze należy do rzadkości, to trzeba mieć świadomość, że ta służba nie jest przywiązana do pasa granicznego, ale operuje na terenie całego kraju. Ma to oczywiście związek ze strefą Schengen i otwartymi granicami w jej ramach.

Straż graniczna ma uprawnienia do zatrzymywania pojazdów i kontroli, ale niezastosowanie się do sygnałów wydanych przez osoby uprawnione, lub wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli (np. brak ważnego badania technicznego) wiązały się z koniecznością wzywania na miejsce policji, lub koniecznością kierowania sprawy do sądu. Teraz za takie przewinienia strażnik graniczny będzie mógł wystawić mandat na miejscu.

Nowe uprawnienia straży granicznej, to możliwość wystawienia mandatu za:

- niezastosowanie się do sygnałów wydawanych przez osobę uprawnioną do kontroli, - niezastosowanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości (radar ręczny), - prowadzenie pojazdu bez stosownych uprawnień (prawo jazdy odp. kat.), - brak wymaganego przepisami wyposażenia pojazdu (np. trójkąt ostrz., gaśnica), - korzystanie z pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, - niezgodność dowodu rej. ze stanem faktycznym (np. podrobiona pieczątka badania tech.), - korzystanie z pojazdu bez wymaganych dokumentów (dowód rejestracyjny, OC), - samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, uszkadzanie lub niszczenie znaków i sygnalizatorów drogowych.

Naszym zdaniem jedyny punkt budzący zastrzeżenia to ten umożliwiający straży granicznej prowadzenie kontroli prędkości. Dotyczy to co prawda tylko ręcznych urządzeń rejestrujących, ale rodzi obawę, że straż będzie chciała się "wykazać" w tym zakresie.

Inne służby

Prawie wszystko na temat kontroli drogowej i uprawnień policji

Najszersze uprawnienia do prowadzenia kontroli drogowej ma policja i to nie tylko drogowa. Policjant może wydawać polecenia uczestnikom ruchu drogowego bez względu na to, czy idzie piechotą, siedzi w radiowozie, porusza się konno czy leci śmigłowcem. Prawo do kontroli zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym mają umundurowani funkcjonariusze. Policja w cywilu może zatrzymać nas wyłącznie na obszarze zabudowanym.

Uprawnieniami do kontroli kierowców niestosujących się do zakazu ruchu i zatrzymywania się oraz przekraczających dopuszczalną prędkość dysponują strażnicy miejscy. Ostatnie wykroczenie może być jednak zarejestrowane jedynie przy użyciu fotoradaru, czyli bez zatrzymywania kierowców. Ponadto, jeśli Straż Miejska stwierdzi naruszenie przepisów, może zatrzymywać pieszych i rowerzystów.

Nie można zapomnieć, że kontrolerzy Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) też mają prawo do przeprowadzania kontroli pojazdów i nakładania mandatów karnych. Do obowiązków należy m.in.: kontrola prędkości, tachografów, rodzaju stosowanego paliwa, stanu pojazdu, czy posiadanych uprawnień.

Marcin Lewandowski

ZOBACZ TAKŻE:

Mercedes G - ogłoszenia

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.