Jak dojechać na cmentarze w regionie [OPISY ZMIAN]

Kierowcy, którzy w najbliższych dniach będą odwiedzać groby bliskich, powinni zachować szczególną ostrożność. W okolicach wielu nekropolii w województwie zmieniona zostanie organizacja ruchu. Można się też spodziewać wzmożonych kontroli policjantów, którzy w piątek rozpoczęli akcję ?Znicz?.

Policyjne kontrole

Jak co roku funkcjonariusze będą skupiać swoje działania na sprawdzaniu trzeźwości kierowców, stanu technicznego pojazdów i kontrolowaniu prędkości pojazdów. Aby nie dopuścić do tworzenia się korków w pobliżu cmentarzy, w newralgicznych miejscach będą kierować ruchem. - Jeśli mamy do pokonania długi odcinek, warto się odpowiednio wcześniej przygotować do takiej podróży. Należy sprawdzić oświetlenie pojazdu, ogumienie wycieraczek, w sposób przemyślany rozmieścić bagaże - mówi Robert Zalewski, naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Jak pokazują policyjne statystyki, w okresie Wszystkich Świętych dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Od 31 października do 2 listopada ub.r. na Warmii i Mazurach doszło do 10 wypadków i blisko 130 kolizji. Jedna osoba zginęła, a 14 zostało rannych. Podczas trzech dni zatrzymano 44 nietrzeźwych kierowców.

Policjanci apelują, by przed wyjazdem na cmentarz zapoznać się ze zmianami w organizacji ruchu.

Poniżej zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach w wybranych miastach regionu:

Powiat bartoszycki

W Bartoszycach wprowadzone zmiany będą dotyczyły m.in. ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na całej długości ul. Konopnickiej oraz ul. Leśnej, a parkowanie pojazdów będzie możliwe tylko w miejscach wyznaczonych. Ponadto wyjazd z ul. Leśnej do centrum miasta w przypadku zamkniętej ul. Przemysłowej będzie się odbywał przez ul. Kolejową - Kajki - Drzewną - Orzeszkowej - Grota-Roweckiego. W tym rejonie policjanci będą kierowali ruchem. Objazd ten nie będzie dotyczył autobusów komunikacji miejskiej oraz taksówek.

W przypadku oddania do użytku po remoncie ul. Przemysłowej w Bartoszycach policjanci będą regulować ruchem na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Przemysłową. Wówczas objazd przez wyżej wspomniane ulice nie będzie obowiązywał. Ponadto na parkingu przy cmentarzu na ul. Leśnej zostanie wydzielone stanowisko dla autobusów komunikacji miejskiej oraz taksówek. Ruch samochodów i parkowanie będzie dozwolone na pozostałych miejscach oznaczonych znakami pionowymi "Parking". Miejsca, w których będzie obowiązywał zakaz parkowania, zostaną odgrodzone taśmą.

W Bisztynku i Sępopolu nie są przewidziane zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarzy komunalnych. Wyznaczone będą jedynie dodatkowe parkingi.

Braniewo

Zmiany obowiązują od 31 października do 2 listopada. Dotyczą trzech ulic Braniewa, przy których znajdują się cmentarze: Olsztyńskiej, Morskiej i Elbląskiej.

Na ul. Olsztyńskiej, po jej lewej stronie (patrząc w kierunku Płoskini), obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Ul. Morska wyłączona będzie z ruchu kołowego od ul. PCK do skrzyżowania z ul. Wileńską. Wjazd na tę ulicę przewidziany jest jedynie dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz osób niepełnosprawnych. Na ul. Elbląskiej nie wolno będzie zatrzymywać się po prawej stronie drogi, patrząc w kierunku Elbląga.

Powiat działdowski

Dodatkowe znaki drogowe zostaną ustawione w miejscowościach Turza Wielka i Lidzbark. Będą to ustawione w rejonie cmentarzy znaki zakazu zatrzymywania się.

Policjanci przypominają również o występujących utrudnieniach na drogach powiatu związanych z trwającymi remontami i przebudowami dróg. Szczególnie dotyczy to utrudnień na całej długości drogi 544 prowadzącej z Działdowa do Lidzbarka oraz ulic: Wolności, Męczenników i Lidzbarskiej w Działdowie (ruch wahadłowy - ustawione światła zastępcze).

Ełk

W okolicach cmentarzy 31 października (o godz. 17) wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu. Będą dotyczyć ulic: Cmentarnej, Targowej, Kochanowskiego, Matejki i Towarowej.

Jak co roku zamknięty zostanie ruch na ul. Cmentarnej oraz na przejeździe kolejowym przy tej ulicy. Poruszać się tędy będą mogły tylko autobusy komunikacji miejskiej.

Na ulicach Targowej i Kochanowskiego zostanie zachowany ruch dwukierunkowy, ale na niektórych wyjazdach będzie wprowadzony nakaz jazdy w prawo.

Na ul. Towarowej będzie wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów. Zmiany będą obowiązywać do 2 listopada do godz. 15.

Giżycko

Na ul. 1 Maja, odcinek od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do ronda Solidarności (długości około 300 m), będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi.

Na ul. Obwodowej, odcinek od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Dworską, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania po obu stronach drogi.

Na ul. Królowej Jadwigi, odcinek od skrzyżowania z ul. Wodociągową w kierunku skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego, po prawej stronie będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Zakaz nie dotyczy zatok postojowych. Taki zakaz będzie również obwiązywał na odcinku ul. Wodociągowej, od ronda do ul. 1 Maja.

Samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch, będą usuwane na koszt właściciela.

Na terenie położonym pomiędzy kościołem św. Anny a cmentarzem będzie zorganizowany parking.

Na ul. Leśnej, odcinek od skrzyżowania z ul. Poziomkową, będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu, jak również zakaz zatrzymywania się po prawej stronie drogi. Pojazdy pozostawione po prawej stronie drogi będą usuwane na koszt właściciela.

Na ul. Węgorzewskiej będzie obowiązywał zakaz skrętu w ul. Leśną. Dojazd do cmentarza będzie możliwy jedynie od ul. Obwodowej.

Gminny Zakład Komunalny zmieni rozkład jazdy autobusów, umożliwiając dojazd do cmentarza miejskiego. W okolicach cmentarza na ul. 1 Maja zostaną zorganizowane przystanki autobusowe.

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały w dniach:

- od 31 października do 3 listopada na drogach powiatowych,

- od 31 października do 2 listopada na drogach miejskich,

- od 31 października do 2 listopada na drogach gminnych.

Powiat gołdapski

Spodziewane niedogodności mogą nastąpić 1 i 2 listopada na drodze krajowej nr 65 na odcinku Gołdap - przejście graniczne z Federacją Rosyjską w okolicy cmentarza komunalnego przy ul. Gumbińskiej, na drodze wojewódzkiej W-651 w miejscowości Dubeninki przy cmentarzu przy ul. Mereckiego, na drodze wojewódzkiej W-650 trasa Gołdap - Grabowo, cmentarz w Grabowie.

Powiat lidzbarski

Organizacja ruchu będzie zmieniona od 31 października do 2 listopada:

- ul. Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim za wjazdem na parking zostaje wyłączona z ruchu dla pojazdów;

- na ul. Grunwaldzkiej w Lidzbarku Warmińskim zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy - wjazd od ul. Olsztyńskiej;

- ul. Warmińska w Ornecie - zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy - wjazd od ul. Braniewskiej.

Powiat mrągowski

Do 2 listopada będą obowiązywać następujące zmiany w organizacji ruchu:

- na ul. Młodkowskiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się - z wyłączeniem pobocza po prawej stronie od posesji ul. Młodkowskiego 20 w kierunku miejscowości Polska Wieś.

Od skrzyżowania z ul. Widok do końca cmentarza komunalnego w Polskiej Wsi obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/godz.;

- na ul. Rynkowej i ul. Brzozowej przed dojazdem do skrzyżowania tych ulic obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się;

- 1 listopada ul. Brzozowa będzie wyłączona z ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Mrongowiusza do skrzyżowania z ul. Rynkową. Ponadto w rejonie ul. Mrongowiusza obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się wraz z informacją o możliwości odholowania nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na koszt właściciela.

Zatrzymanie się pojazdów w okolicach cmentarzy będzie możliwe na oznakowanych parkingach.

Nidzica

1 listopada w pobliżu miejskiej nekropolii czeka kierowców zmiana organizacji ruchu. Będzie ona obowiązywać od wczesnych godzin porannych aż do późnego popołudnia. Na całej długości ul. Tatarskiej (od ul. Warszawskiej do Tatar) będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu (w stronę wsi Tatary) i zakaz zatrzymywania. Pojazdy mogą zatrzymywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku dużej liczby pojazdów niewykluczone, że wjazd w ul. Tatarską będzie zamknięty.

Nowe Miasto Lubawskie

1 listopada strategiczne skrzyżowania na terenie miasta będą nadzorowane przez policjantów. Przypominamy przy okazji, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego w pierwszej kolejności należy stosować się do poleceń i sygnałów wydawanych przez policjanta.

W Nowym Mieście Lubawskim dla odwiedzających groby najbliższych wyznaczone zostały parkingi:

- przy ul. Grunwaldzkiej, w pobliżu powiatowego urzędu pracy, przy ul. Rynek, dwa przy ul. Mickiewicza, tj. parking przy Zajeździe przy szpitalu, parking na terenie targowiska miejskiego oraz na ul. Żwirki i Wigury przy sklepie Tesco;

- w okresie od godz. 16 31 października do godz. 22 2 listopada parking przy komendzie policji zostanie udostępniony osobom odwiedzającym cmentarz.

Przy parkingu zlokalizowanym obok urzędu pracy jest wprowadzona nowa organizacja ruchu. Obowiązuje tam ruch jednokierunkowy. Na parking można będzie wjeżdżać z ul. Żwirki i Wigury, wyjazd będzie możliwy tylko na ul. Grunwaldzką.

W celu usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Wojska Polskiego wyłączona będzie sygnalizacja świetlna.

Powiat olecki

W Kowalach Oleckich na ul. Kościuszki na trasie Gołdap - Olecko będzie wprowadzony zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi.

W Olecku na ul. Gołdapskiej będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/godz. Ponadto 1 listopada w godzinach 12.30-13.30 w Olecku na pl. Wolności, ul. Armii Krajowej i Gołdapskiej wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym z uwagi na przejście procesji z kościoła NMP Królowej Polski na stary i nowy cmentarz.

Natomiast w rejonie cmentarza pomiędzy miejscowościami Ślepie i Gąski zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/godz. i także zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni.

Powiat ostródzki

Ostróda

Od 31 października od godz. 8 do 3 listopada do godz. 8 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza przy ul. Chrobrego i w rejonie cmentarza przy ulicach Olsztyńskiej i Spokojnej.

W celu utrzymania ciągłości ruchu i przejezdności ul. Chrobrego zostaną ustawione dodatkowe znaki B-36 "zakaz zatrzymywania" z tabliczką informującą o odholowaniu pozostawionego pojazdu. Za wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarza przy ul. Chrobrego odpowiedzialny jest Urząd Miejski w Ostródzie.

Wokół cmentarza przy ulicach Spokojnej i Olsztyńskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz ustawione dodatkowe znaki B-36 "zakaz zatrzymywania" z tabliczką informującą o odholowaniu pozostawionego pojazdu w celu utrzymania ciągłości ruchu drogowego w ciągu ulic Olsztyńskiej i Spokojnej. Za wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarza przy ulicach Olsztyńskiej i Spokojnej odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie.

Gmina Morąg

W Antoniewie i w miejscowości Dury 1 listopada od godzin rannych zostaną ustawione znaki B-36 "zakaz zatrzymywania" z tabliczką informującą o odholowaniu pozostawionego pojazdu, ponadto w Durach w kierunku Żabiego Rogu będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.

Szczytno

Zmiany w organizacji ruchu od 31 października do 2 listopada:

- zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ulicach: Reja, Mazurskiej i łączniku ul. Mrongowiusza z ul. Mazurską;

- zostanie wprowadzony "zakaz zatrzymywania" (pod groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela) po prawej stronie ul. Reja, lewej stronie ul. Mazurskiej na odcinku ul. Reja do parkingu i prawej stronie ul. Mazurskiej - na wysokości parkingu oraz po lewej stronie łącznika ul. Mrongowiusza z ul. Mazurską;

- zostanie wprowadzony "zakaz zatrzymywania" (pod groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela) po obu stronach ul. Mrongowiusza, na odcinku od ww. "łącznika" do zjazdu na teren bazy byłego Wodrolu;

- otwarty zostanie wylot ul. Mazurskiej do ul. Śląskiej (jako jednokierunkowy - od ul. Mazurskiej do ul. Śląskiej).

Stała organizacja ruchu przywrócona będzie 3 listopada w godzinach rannych.

Powiat węgorzewski

Węgorzewo

Droga krajowa nr 63 - Węgorzewo ul. Armii Krajowej (rejon cmentarza) od skrzyżowania z ul. Turystyczną do skrzyżowania z ul. Zamkową - zakaz zatrzymywania się i postoju, ul. Turystyczna - bezpośrednio przy cmentarzu - droga jednokierunkowa.

Z uwagi na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 650 nieczynny jest odcinek ul. Targowej od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zamkową.

Parkingi:

Węgorzewo

Parking na terenie placu byłego dworca PKS przy ul. Targowej, parking przy sklepie Stokrotka, parkingi w rejonie cmentarza.

Więcej o:
Copyright © Agora SA