Mazowsze. Blisko 200 km nowych dróg za 10 mld zł. Lista inwestycji i stopień zaawansowania prac

Mazowiecki oddział GDDKiA podał listę dróg oraz poziom zaawansowania prac na placach budowy, w tym na wyczekiwanych odcinkach drogi ekspresowej S7 oraz autostrady A2. Podano też terminy oddania powstających odcinków, z zastrzeżeniem, że wykonawcy na większości z nich wnioskują o wydłużenie kontraktów.

W tym roku planowane jest oddanie do użytku dwóch odcinków autostrady A2: Kałuszyn – Groszki (12,1 km) oraz Siedlce Zachód – Siedlce Południe (12,5 km). Budowa odcinka Groszki – Siedlce Zachód (12,9 km) zakończy się w 2025 roku. Do tego czasu ruch między tymi węzłami będzie odbywał się po istniejącej DK2.

Procedura uzyskania decyzji ZRID trwa dla obwodnicy Kołbieli na DK50. Dla 9 km trasy S7 między Czosnowem a Kiełpinem, wniosek o ZRID zostanie złożony do Wojewody Mazowieckiego na przełomie września i października bieżącego roku.

A2 Mińsk Mazowiecki – Biała Podlaska

Kałuszyn – Siedlce: Trwają prace na trzech odcinkach o łącznej długości około 37,5 km. Zakres robót obejmuje układanie nawierzchni, prace przy obiektach mostowych, przebudowę infrastruktury podziemnej, montaż ogrodzeń, ekranów akustycznych i barier energochłonnych. Zaawansowanie prac wynosi:

 • Kałuszyn – Groszki: 73%
 • Groszki – Siedlce Zachód: 62%
 • Siedlce Zachód – Siedlce Południe: 91%
 • Podpisano aneks przedłużający termin ukończenia odcinka Siedlce Zachód – Siedlce Południe do 30 kwietnia 2024 roku. Wykonawcy zgłaszają dalsze roszczenia dotyczące przedłużenia terminów i dodatkowych środków finansowych. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską.
 • Siedlce – Biała Podlaska: Prace na czterech odcinkach o łącznej długości 63,4 km są na różnym etapie zaawansowania: Siedlce Południe – Malinowiec: 36%
 • Malinowiec – Łukowisko: 29%
 • Łukowisko – Swory: 12%
 • Swory – Biała Podlaska: 88%

Terminy zakończenia prac są ustalone na kwiecień 2024 roku dla trzech pierwszych odcinków i lipiec 2024 roku dla czwartego, jednak mogą zostać przesunięte.

Trwają prace nad projektem 32,3 km autostrady od węzła Biała Podlaska do przejścia granicznego w Kukurykach. Decyzje ZRID dla dwóch pierwszych odcinków są w trakcie uzyskiwania, a przetargi na realizację zaplanowano na III kwartał 2024 roku. Prace nad trzecim odcinkiem zależą od sytuacji geopolitycznej z Białorusią.

S7 Płońsk – Czosnów

Na 35-kilometrowym odcinku trwają prace budowlane z zapewnieniem ciągłej przejezdności. Procentowe zaawansowanie robót:

 • Płońsk Południe – Załuski: 40%
 • Załuski – Modlin: 44%
 • Modlin – Czosnów: 52%

Dla dwóch ostatnich odcinków podpisano aneksy przedłużające termin ukończenia do sierpnia 2025 roku. Wykonawcy zgłaszają roszczenia o przedłużenie terminów i dodatkowe fundusze.

S7 Czosnów – Kiełpin W listopadzie 2023 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i dostosowanie 9 km drogi do parametrów trasy ekspresowej. Wniosek o decyzję ZRID zostanie złożony na przełomie września i października 2024 roku, a zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2027 roku.

S7 Warszawa – Grójec W marcu 2024 roku odcinek Lesznowola – Tarczyn Południe uzyskał status drogi ekspresowej, a ostatni etap remontu 17 km DK7 od Sękocina Starego do Rembertowa rozpocznie się w czerwcu i zakończy w IV kwartale 2024 roku. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską.

DK61 Legionowo – Zegrze Rozbudowa 4,5 km drogi pomiędzy Legionowem a Zegrzem trwa, obejmując prace ziemne i przebudowę sieci wodociągowej. Zakończenie robót przewidziane jest na II kwartał 2024 roku, z możliwością przesunięcia terminu.

Obwodnice

Lipska (DK79): Prace rozpoczęte w lipcu 2023 roku z zaawansowaniem ponad 34%, zakończenie w II kwartale 2024 roku.

Pułtuska (DK61/57): Prace rozpoczęte w październiku 2023 roku, zaawansowanie 17%, zakończenie w II kwartale 2025 roku.

Kołbieli (DK50): Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID, zakończenie prac przewidziane na II kwartał 2025 roku.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.