Powstanie tu kilometrowy tunel i lądowisko dla helikopterów. Rusza trudna budowa na S19

Podpisano umowę na projekt i budowę ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lutczą a Domaradzem. To przedostatni odcinek szlaku Via Carpatia w województwie podkarpackim, który wchodzi w fazę realizacji. Jego częścią jest blisko kilometrowy tunel.

Zakres prac obejmie budowę odcinka drogi ekspresowej o długości około 6,4 km. Powstanie tu też węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886 oraz tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

Kilometrowy tunel pod górą Hyb

Największym wyzwaniem dla wykonawcy będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb, o długości około 990 m. Ponadto w ciągu trasy głównej powstaną: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Wybudowany zostanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące wszystkie tunele w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Termin realizacji zadania S19 Lutcza - Domaradz został podzielony na dwa odcinki realizacyjne, z których jeden ma krótszy termin realizacji. Aby umożliwić wcześniejsze oddanie do ruchu sąsiedniego odcinka Domaradz - Krosno, węzeł Domaradz wraz z prawie kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej zostanie wykonany w ciągu 35 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostała część odcinka, wraz z tunelem, zostanie ukończona w ciągu 53 miesięcy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, tj. czasu od 1 grudnia do 31 marca.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza – Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). Zbudowane są one głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. Z kolei w dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano wiercenia geologiczne, badania geofizyczne i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Jak wygląda budowa Via Carpatii?

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość około 169 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie - Rzeszów Południe. Połączono nie tylko stolice województwa podkarpackiego i lubelskiego. Mieszkańcy Podkarpacia zyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4. Kolejne 79,3 km trasy Via Carpatia są w realizacji, czyli w budowie, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do ZRID. Dodatkowo rozbudowywany o dodatkową jezdnię jest 14-kilometrowy odcinek między węzłami Sokołów Małopolski Północ – Jasionka. 

Aktualny stan budowy S19 na Podkarpaciu:

  • 81,8 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),
  • 79,3 km - w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka oraz w systemie Projektuj i buduj: Lutcza – Domaradz, Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek),
  • 5,2 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza).
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.