Powstanie nowa trasa Lubin - Wrocław. Przebudują dwie kluczowe drogi i powstaną nowe obwodnice

Rozbudowa dróg krajowych nr 94 i 36 na odcinku Wrocław - Lubin, obejmująca około 60 kilometrów trasy, nabiera kształtów. Planowana inwestycja ma na celu poprawę przepustowości, bo kierowcy zyskają po jednym pasie w każdą stronę. Obecnie trwają prace planistyczne związane z wyborem optymalnych wariantów przebiegu nowej trasy i konsultacje z mieszkańcami.

Nowa droga, przypominająca standardem ekspresówkę, będzie dwujezdniowa o przekroju 2x2, czyli po dwa pasy ruchu w każdą stronę, co znacznie ułatwi komunikację między miastami oraz poprawi płynność ruchu. Ponadto planowane jest wybudowanie obwodnic dla kilku miejscowości leżących na trasie, co przyczyni się do zmniejszenia obciążenia ruchem w tychże miejscowościach.

Aktualnie trwają spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin leżących na trasie inwestycji, na których drogowcy prezentują proponowane warianty przebiegu trasy. W ramach tych spotkań projektanci odpowiadają na pytania oraz uwagi zgłaszane przez społeczność lokalną. Ogólna prezentacja wypracowanych wariantów przebiegu trasy jest planowana na godzinę 17:00 podczas każdego z tych spotkań.

W ubiegłym tygodniu (9 maja) spotkanie odbyło się w gminie Miękinia, a w poniedziałek (13 maja) drogowcy spotkali się z mieszkańcami miasta i gminy Lubin. Poniżej przedstawiamy listę najbliższych spotkań:

  • Gmina Malczyce - 14.05.2024 r. (wtorek), Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Malczycach
  • Miasto i Gmina Prochowice - 15.05.2024 r. (środa), Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu
  • Miasto i Gmina Środa Śląska - 16.05.2024 r. (czwartek), Urząd Miejski Środa Śląska i Dom Kultury W Środzie Śląskiej.

W realizowanym obecnie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym wraz z koncepcją programową (STEŚ-R) zostaną opracowane warianty przebiegu trasy Lubin – Wrocław w ciągu dróg DK94 i DK36. Kolejnym etapem inwestycji będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz wideo

Nową trasą pojedziemy za 8 lat

Firma Schuessler-Plan Inżynierzy, odpowiedzialna za prace planistyczne, rozpoczęła prace nad opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej. Wartość prac planistycznych szacowana jest na około 21,5 mln złotych, a termin wykonania dokumentacji projektowej przewidziano na I kwartał 2027 roku.

Realizacja kolejnych etapów inwestycji, planowana na lata 2028-2032, obejmować będzie m.in. budowę obwodnic wybranych miejscowości oraz przebudowę istniejących skrzyżowań. Całość działań ma na celu dostosowanie parametrów drogi do prognozowanych natężeń ruchu, z jednoczesnym uwzględnieniem ochrony środowiska. 

 Źródło: GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.