Budowa S19. Zielone światło dla kolejnego odcinka Via Carpatii

Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję zezwalającą na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka. Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych na popularnej Via Carpatii.

Odcinek drogi S19 (Via Carpatia) o długości około 13,8 km zbuduje firma Strabag. Wartość kontraktu wynosi blisko 273 mln zł, a wszystkie prace powinny być ukończone w IV kwartale 2026 r.

Wydanie decyzji ZRID ustala granice terenu przeznaczonego pod budowę drogi, co umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa. Postępowanie administracyjne w celu ustalenia wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Podkarpacki, który powoła niezależnych biegłych rzeczoznawców majątkowych do oszacowania wartości nieruchomości.

Firma Strabag, będąc wykonawcą, rozpocznie niezbędną inwentaryzację geodezyjną, przyrodniczą oraz dróg publicznych i obiektów kubaturowych na placu budowy. Następnie przeprowadzone zostaną rozpoznania saperskie i środowiskowe, w tym ornitologiczne przed przystąpieniem do wycinki drzew i karczowania krzewów.

Zobacz wideo

Elementy tymczasowej organizacji ruchu oraz wyspy dzielące i bariery będą sukcesywnie demontowane przez wykonawcę. Pierwszy etap robót ziemnych obejmie odhumusowanie terenu, wykonanie konstrukcji dróg dojazdowych dla ruchu technologicznego oraz wzmocnienie dróg dojazdowych i technologicznych. Po rozbudowie droga S19 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to 11,5 t/oś.

Jak będzie przebiegać Via Carpatia?

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.  

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w naszym województwie:   

81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),   

72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka oraz na etapie uzyskiwania ZRID: Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek),   

11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).  

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.