To wyjątkowy odcinek S19. Drogowcy wyleją asfalt i zbudują specjalny zbiornik

Inżynieria drogowa potrafi być naprawdę niekonwencjonalna. Tunele pod górami, wysokie estakady i przeprawy przez bagna to nietypowe wyzwania budowlańców. Czasem jednak trzeba też wykonać... staw i to ni taki zwyczajny.

Stawy kompensacyjne to sztuczne zbiorniki wodne budowane w celu zrekompensowania obszarów naturalnych utraconych w wyniku budowy dróg. Taki właśnie staw powstanie na odcinku trasy ekspresowej S19 Miejsce Piastowe - Dukla

Staw znajdować się będzie po prawej stronie drogi na kilometrze 74+314. Jego powierzchnia denna wyniesie około 180 metrów kwadratowych, z czego znaczną część zajmie płycizna. Będzie miał on nieregularny, wydłużony kształt oraz łagodne zbocza, co umożliwi swobodną migrację zwierząt. Wokół zbiornika zostaną zasadzone wierzby iwa, aby zintegrować go z otoczeniem i zapewnić schronienie dla zwierząt.

Zakres prac na S19 Miejsce Piastowe - Dukla

Odcinek drogi ekspresowej S19 między Miejscem Piastowym a Duklą będzie dwujezdniową drogą ekspresową o długości 10,1 kilometra, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Dodatkowo, powstanie węzeł drogowy w rejonie Dukli, łączący drogę ekspresową S19 z obecną DK19 oraz drogą powiatową Zręcin – Wietrzno – Zboiska (nr 1956R). Projektowany typ węzła (karo) umożliwia późniejsze połączenie z nim także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla.

Zobacz wideo

W ramach tego przedsięwzięcia powstanie 20 obiektów inżynierskich wzdłuż głównej trasy ekspresowej, w tym trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt oraz dwa przepusty. Dodatkowo zostanie wybudowane przejście górne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową oraz pięć konstrukcji oporowych.

Przebudowane lub rozbudowane zostaną również krzyżujące się drogi oraz infrastruktura techniczna, a także cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Ponadto powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w okolicach miejscowości Równe.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.