Nadmorski kurort ma nową drogę wjazdową i połączenie z S6. Koniec z korkami

Dobre wieści dla miłośników Kołobrzegu. Nadmorski kurort zyskał właśnie nową, szeroką drogę wjazdową. Jednocześnie nie zamknięto starej wylotówki, co powinno ułatwić dojazd do miasta i portu podczas lata.

Nowy wjazd do Kołobrzegu od strony drogi S6 jest już w pełni funkcjonalny, obejmując odcinek o długości 1,5 km prowadzący do ronda im. Jerzego Patana. Dostępne są dwie jezdnie z odpowiednią organizacją ruchu, ale prace inwestycyjne nadal trwają na równoległej do nowej trasy dawnej drodze wojewódzkiej DW163 (obecnie drodze gminnej). Ich zakończenie planowane jest w kwietniu bieżącego roku.

Kołobrzeg z nową drogą wjazdową i połączeniem z S6

Kierowcy już korzystają z dwóch jezdni DK11 w Kołobrzegu, co stanowi część projektu budowy lepszego połączenia miasta z drogą S6. Krajowa 11 łączy się z trzema istniejącymi już wcześniej rondami – na węźle Kołobrzeg Wschód, na wysokości ul. Janiska oraz na połączeniu z III etapem obwodnicy Kołobrzegu oddanym do ruchu w 2018 roku w ciągu DK11.

W poprzednim roku zrealizowano większość robót asfaltowych i wprowadzono zmiany organizacji ruchu konieczne do podłączenia nowej drogi do ronda im. Patana. Od 11 marca bieżącego roku jest już możliwy wyjazd z Kołobrzegu nową trasą nr 11. Po uruchomieniu wyjazdu z miasta kontynuowane będą pozostałe prace, takie jak ułożenie nawierzchni na dawnym przebiegu DW163 (w okolicach ronda Patana, skrzyżowania do Budzistowa oraz skrzyżowania z ul. Janiska), nasadzenia zieleni oraz prace wykończeniowe i porządkowe na terenach przyległych do głównych jezdni.

Zobacz wideo

Nowa wjazdówka Kołobrzegu to przedłużenie S11

Nowa trasa jest dwujezdniową drogą klasy GP (główna o ruchu przyśpieszonym) z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. W ramach prac wybudowano także wiadukt nad drogą prowadzącą do miejscowości Budzistowo oraz ekrany akustyczne w celu ochrony okolicznej zabudowy. Dodatkowo zainstalowano oświetlenie, chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe.

Inwestycja w nowy dojazd do portu spowodowała zmiany w sieci drogowej. Połączyła ona węzeł Kołobrzeg Wschód z drogą ekspresową S6 oraz z fragmentem obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11, który został oddany do ruchu w 2018 roku, obejmującym most przez rzekę Parsęta oraz dojazd do portu w Kołobrzegu. Oddanie do użytku odcinka DK11 łączącego się z S6 zapewniło ciągłość drogi krajowej do portu w Kołobrzegu.

Sieć drogowa na tym obszarze uzyskała swój ostateczny kształt, gdzie DK11 (która teraz ma status S11) biegnie od węzła Bielice w pobliżu Koszalina wspólnie z drogą S6 w kierunku Kołobrzegu. Na węźle Kołobrzeg Wschód DK11 – tu zamienia się w drogę GP, odchodzi od S6 i prowadzi nowym przebiegiem omijającym centrum Kołobrzegu, aż do portu.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.