Kolejne dwa odcinki S17 na horyzoncie. Budowa ruszy jeszcze w tym roku

Dwie dobre wiadomości z budowy drogi S17. Wybrano wykonawców kolejnych odcinków między Lublinem a Zamościem. Umowy na zaprojektowanie i budowę odcinka Izbica - Zamość Sitaniec oraz Łopiennik - Krasnystaw Północ zostaną podpisane jeszcze w tym roku.

S17 Izbica - Zamość Sitaniec

Zadaniem wykonawcy pierwszego odcinka będzie zaprojektowanie i budowa niespełna 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. Droga ta będzie przebiegać nowym śladem głównie wzdłuż obecnej DK17, omijając od zachodniej strony miejscowości Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach tego zadania powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec.

S17 Łopiennik - Krasnystaw Północ

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka Łopiennik - Krasnystaw Północ, o długości ok. 9,2 km, planujemy uzyskać po zakończeniu badań geologicznych, uszczegółowienia rozwiązań drogowych, mostowych oraz po przeprowadzeniu audytu BRD. Po zakończeniu prac i odbiorze dokumentacji przetarg na wyłonienie wykonawcy tego odcinka planujemy ogłosić w I kwartale 2025 roku.

Dwa odcinki czekają na wyrok KIO

Trzeci odcinek S17 między Piaskami a Zamościem, dla którego wybrano już wykonawcę kilka tygodni temu, oczekuje na rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą. W tym przypadku nie obyło się bez odwołań firm uczestniczących w postępowaniu przetargowym, co wydłuży zakładany czas realizacji. W tym przypadku GDDKiA wybrała ofertę złożoną przez firmy Intercor oraz Mostostal Warszawa. Ten fragment drogi ma łączną długość 35 km: Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica.

Zobacz wideo

Już 125 km drogi S17 jest w przygotowaniu i realizacji

Realizacja drogi ekspresowej między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) będzie odbywać się w formule Projektuj i Buduj. Trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego są obecnie w fazie realizacji, a procedury związane z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) są w toku. Prace budowlane będą mogły rozpocząć się po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

Na etapie prac przygotowawczych, oprócz wcześniej wspomnianego odcinka Łopiennik - Krasnystaw, istnieje także ok. 12-kilometrowy odcinek Zamość Sitaniec - Zamość Wschód. Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) prowadzi aktualnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Ogłoszono także przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17 w okolicy Hrebennego, który będzie służył jako dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą. Otwarcie ofert planowane jest na 12 lutego bieżącego roku.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.