Powstanie obwodnica Szwecji. To nie żart, ale poważna inwestycja

Szwecja. W tym przypadku chodzi o niewielką miejscowość w woj. zachodniopomorskim, a nie naszych północnych sąsiadów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę obwodnicy Szwecji w ciągu DK22. Drogę o długości nieco ponad 4 km zbuduje firma Budimex. Prace ruszą w I kwartale 2024 roku.

Wykonawca będzie miał 17 miesięcy na projektowanie wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Realizacja robót przewidziana jest na 15 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Wjazd do Szwecji od strony Wałcza

W grudniu ubiegłego roku w decyzji środowiskowej wybrano przebieg obwodnicy spośród trzech wariantów. Wskazano na wariant C, podwariant 2, omijający Szwecję od południa.

Obwodnica, położona tuż przy granicy woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego Szwecji, będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Droga będzie przecinać rzekę Pilawa, na której planowana jest budowa mostu o długości 78 metrów, pełniącego również funkcję dolnego przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną także dwa wiadukty dla dróg lokalnych nad obwodnicą. Połączenie z obecną DK22 od strony Wałcza planowane jest w formie skrzyżowania, natomiast od strony Jastrowia będzie to rondo.

Budowa pozostałych obwodnic na Pomorzu Zachodnim

W rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, oprócz obwodnicy Szwecji, znajduje się osiem innych inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Umowy na realizację w formule Projektuj i buduj dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 oraz Szczecinka w ciągu DK20 zostały podpisane w 2021 roku, a roboty budowlane ruszyły w drugiej połowie ubiegłego roku.

Zobacz wideo

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 opracowano projekt budowlany, a w tym roku uzyskano decyzję ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji wspólnie z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic (nowy węzeł łączący A6 z DK13).

W listopadzie ogłoszono też przetarg na realizację obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22, oferty w tym przetargu będą znane 16 stycznia przyszłego roku. W najbliższych tygodniach planowane są również przetargi dla obwodnicy Wałcza na DK22 i Stargardu na DK20. Przetarg na obwodnicę Złocieńca w ciągu DK20 planowany jest na przyszły rok. Dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22, która jako ostatnia ze wszystkich zachodniopomorskich inwestycji z Programu 100 obwodnic, uzyskała decyzję środowiskową. Aktualnie rozpatrywane jest odwołanie od tej decyzji.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.