Wiesz czym się różni autostrada od drogi ekspresowej? Nie chodzi tylko o prędkość

Słysząc pytanie zadane w tytule tego materiału, w głowie kierowcy z miejsca pojawi się krótka myśl. Przecież odpowiedź na to pytanie jest prosta! I być może tak właśnie jest, ale gdy mówimy o prędkości. Różnic jest jednak więcej. Główne dotyczą aspektów technicznych.

O drogach w Polsce opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Różnica między autostradą i drogą ekspresową na pierwszy rzut oka rozbija się o dwa aspekty. Pierwsza trasa jest oznakowana tablicą D-9 i posiada ograniczenie prędkości do 140 km/h. Druga posiada przy wjeździe znak D-7 i pozwala na rozwinięcie prędkości 100 lub 120 km/h. Na tym jednak różnice się nie kończą.

Zobacz wideo Niebezpieczne manewry kierowcy Lamborghini na autostradzie A4

Autostrada a droga ekspresowa. Ilość pasów ruchu i pas dzielący jezdnie

Zacznijmy zatem od pojęć ogólnych. A więc autostrada jest drogą, która posiada dwie jezdnie główne. Te są przeznaczone do ruchu w przeciwnych kierunkach i muszą być oddzielone od siebie środkowym pasem nieprzeznaczonym do ruchu. Co ważne, każda z jezdni głównych musi się składać z co najmniej dwóch pasów ruchu wyznaczonych dla danego kierunku. Wyraźnie mówi o tym art. 4 pkt 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W przypadku drogi ekspresowej część wymogów znika. Ekspresówka może bowiem składać się tylko z jednej jezdni, na której odbywa się ruch pojazdów w obydwu kierunkach. Dla każdego z nich może być też wyznaczony tylko jeden pas.

Autostrada a droga ekspresowa. Różnice w szeroki pasów ruchu i pobocza

Kolejny blok wymogów dotyczy szerokości poszczególnych pasów ruchu, ale także pochylenia jezdni, pasów technicznych czy pobocza. Wyraźnie mówi o tym par. 17, 20 i 23 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Autostrada:

  • musi mieć pasy ruchu o szerokości wynoszącej 3,75 m. Wartość może być zredukowana do 3,5 m w "trudnych warunkach".
  • pochylenie jezdni nie może przekraczać 4 proc., a w "trudnych warunkach" i na dystansie nie dłuższym niż 500 m, 5 proc.
  • musi mieć pobocze o nawierzchni twardej o szerokości 3 m, przy czym w "trudnych warunkach" dopuszcza się 2,5 m. Do tego dochodzi tzw. opaska zewnętrzna, która powinna mieć 0,75 m, a w "trudnych warunkach" minimalnie 0,5 m.

Droga ekspresowa:

  • musi mieć pasy ruchu o szerokości wynoszącej 3,5 m. Dopuszcza się szerokość wynoszącą 3,75 m, choć wartość może być zredukowana do 3,25 m w "trudnych warunkach".
  • pochylenie jezdni nie może przekraczać 5 proc., a w "trudnych warunkach" i na dystansie nie dłuższym niż 500 m, 6 proc.
  • musi mieć pobocze o nawierzchni twardej o szerokości 2,5 m, przy czym dopuszcza się nawet 3 m. Do tego dochodzi tzw. opaska zewnętrzna, która powinna mieć 0,75 m, a w "trudnych warunkach" minimalnie 0,5 m.

Różnice między autostradą i drogą ekspresową a połączenia z innymi szlakami

Kolejna kwestia dotyczy łączenia autostrady i drogi ekspresowej z innymi szlakami drogowymi. W przypadku autostrady jest to możliwe, ale wyłącznie na innych poziomach. Nie ma możliwości tworzenia np. skrzyżowań. Mówi o tym art. 4 pkt 11 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przypadku dróg ekspresowych ich krzyżowanie z drogami publicznymi jest dopuszczalne, ale wyjątkowo. Krzyżowanie musi odbywać się w formie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Mówi o tym art. 4 pkt 10 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Krzyżowanie autostrad i dróg ekspresowych "na innych poziomach" przyjmuje formę węzłów drogowych. Te nie mogą występować częściej niż co 5 km na ekspresówkach i 15 km na autostradach.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.