Wreszcie ruszają prace nad obwodnicą Giżycka

Obwodnice Giżycka ma zaprojektować i zbudować firmę Unibep z Bielska Podlaskiego. Inwestycja ma kosztować 110 mln zł. To blisko dwa razy więcej niż wynosił budżet GDDKiA. Niestety, obwodnicą pojedziemy najwcześniej za trzy lata.

Giżycko to bez wątpienia Polska stolica śródlądowego żeglarstwa, a co za tym idzie jedne z najbardziej zakorkowanych miast podczas letnich wakacji. Do tego miasto położone między jeziorami Niegocin i Kisajno, jest w centrum drogowej pustyni, przez co cierpią nie tylko podróżujący tam turyści i żeglarze, ale także mieszkańcy Giżycka. Trudno się zatem dziwić, że wszyscy z utęsknieniem wyczekują sensownie zaprojektowanej i drożnej obwodnicy miasta.

W końcu udało się, choć przed świętowaniem musimy wstrzymać się do momentu sfinalizowania umowy. Choć komisja przetargowa wyłoniła już najlepszą ofertę, to kontroferenci mają jeszcze czas na złożenie odwołania, które mogą opóźnić prace nad budową trasy.

Obwodnic Giżycka będzie dwukrotnie droższa niż zakładano

Prace nad obwodnicą Giżycka od samego początku nie układały się po myśli drogowców z GDDKiA. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ złożone oferty przekroczyły budżet. W obecnym przetargu, tak jak w poprzednim, złożone oferty były droższe niż zakładane 59 mln zł. Najniższą cenę zaoferował Unibep, ale mimo tego była ona niemal dwukrotnie wyższa od zakładanego budżetu (109,4 mln zł). Najwyższa z kolei opiewała na 137,3 mln zł. GDDKiA tym razem jednak nie unieważniła postępowania, a wystąpiła o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania. Na szczęście resort infrastruktury zatwierdził aneks do umowy i przetarg tym razem udało się rozstrzygnąć.

Kiedy pojedziemy obwodnicą Giżycka?

Wykonawca ma 36 miesięcy na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji samych robót ziemnych i wylewania asfaltu już nie, zatem oddanie trasy dla kierowców nastąpi najwcześniej na początku 2027 roku.

Obwodnica Giżycka – będzie szerzej

Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś.

Zobacz wideo

Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.