Wydłuży się S74. Powstanie 27,5-kilometrowy odcinek. Największa inwestycja drogowa w świętokrzyskim

Kielecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał właśnie umowę na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej od granicy województwa łódzkiego do Mniowa w woj. świętokrzyskim. Odcinek ma mieć 27,5 km długości.

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W trakcie realizacji są już cztery świętokrzyskie odcinki drogi ekspresowej S74, których łączna długość wyniesie 54 km. W planach jest podpisanie jeszcze dwóch umów na jej kolejne dwa fragmenty. Trasa połączy w przyszłości autostradę A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego z drogą ekspresową S19 w pobliżu Niska w woj. Podkarpackim.

Zobacz wideo

Największa inwestycja drogowa na Kielecczyźnie. Kwota 1 mld zł

Na drodze przetargu podpisano umowę z firmą Stecol, a łączna kwota inwestycji wyniesie około 1 mld złotych. Trasa powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. dzięki wsparciu z Budżetu Państwa oraz środków unijnych. Zadaniem inwestora będzie zaprojektowanie oraz zbudowanie drogi w ciągu 39 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych.

Odcinek S74 na granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego (Przełom-Mniów) będzie miał ok. 27,5 km i połączy się z fragmentem realizowanej obecnie drogi ekspresowej od Mniowa do węzła Kielce Zachód. Do zadań wykonawcy należeć będzie budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, poprowadzonej częściowo nowym śladem w ramach obwodnicy miejscowości Smyków. Mają powstać też 3 węzły drogowe, łączące z Rudą Maleniecką, Radoszycami i właśnie Smykowem. 

Powstaną także 32 obiekty inżynierskie, w tym m.in. 12 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej nad przejściami dla zwierząt dużych i średnich, przejście górne dla zwierząt średnich, sześć mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, a także 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i w ciągach dróg poprzecznych.

Trwają prace nad pozostałymi odcinkami. Jeden już w trakcie budowy

Prace nad czterema z sześciu nowych odcinków S74 ruszyły już wcześniej i obejmują łącznie dystans ponad 55 kilometrów. W styczniu złożono wniosek o wydanie stosownej decyzji na zrealizowanie odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (ok.16,4 km). Prace budowlane mają zakończyć się w II połowie 2025 r.

Również na początku tego roku podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód – Kielce. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, a pod koniec roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji  na Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Ten fragment "ekspresówki" również ma zostać rok później.

Natomiast na obwodnicy Opatowa prace ruszyły już w marcu b.r. ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 7 km). Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec przyszłego roku. Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Kielce

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.