Najtrudniejszy fragment budowy S1 skończony. Prace nad nim trwały 4 lata

Po blisko 4 latach udało się w końcu przebić oba tunele budowane w ciągu drogi S1. Tym samym najtrudniejszy w budowie fragment wspomnianej "eski" zbliża się ku końcowi.

Drogowcy poinformowali, że już obydwa tunele w masywie Białożyńskiego Gronia są przebite. To dobra wiadomość, bo podczas budowy tuneli mających skrócić znacznie drogę do Zwardonia i na Słowację, wykonawca napotkał poważne problemy z zawałem skał stropowych włącznie. Przypomnijmy, odcinek drogi pomiędzy węzłem Przybędza a węzłem Milówka, zwany również obwodnicą Węgierskiej Górki rozpoczęły się 29 października 2019 roku.

Koniec problematycznej budowy na S1

Przebicie drugiego tunelu był jednym z ostatnich elementów prac, które obejmowały budowę dwóch tuneli, pierwszego pod masywem Barania Góra o długości 834 metrów i drugiego pod masywem Białożyńskiego Gronia o długości jednego kilometra. Wszystkie tunele zostały drążone metodą NATM (Nowa Austriacka Metoda Górnicza) całym przekrojem, aby nie osłabić struktury górnej warstwy. W obu tunelach znajdują się dwie nawy połączone trzema przejściami poprzecznymi.

W ramach tego projektu, budowana jest także estakada o długości 940 metrów nad ulicami Zielona Górna i Zielona w Węgierskiej Górce oraz trzy mosty drogowe o łącznej długości 2,3 km. Całkowita długość pozostałych estakad w ciągu drogi S1 wynosi aż 3,7 km. W trakcie prac powstaje także 10 murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych, o łącznej powierzchni wynoszącej 96 tys. m². Węzły Przybędza i Milówka zostaną rozbudowane o dodatkowe łącznice. Przekrój trasy przed i za tunelami będzie jednojezdniowy (3,7 km), po dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach w tunelach i między nimi (4,8 km). 

Ogólny postęp prac na tym odcinku drogi S1 wynosi ponad 66 proc. Prace nad mostami są na poziomie 85 proc., a prace drogowe na poziomie 61 proc. Wykopy zostały wykonane w 97 proc., a nasypy w 87 proc. 

Zobacz wideo

Trudno się dziwić, że wspomniany odcinek jest jedną z najdroższych inwestycji na drodze S1. Jej wartość to prawie 1,4 miliarda złotych. Pierwotny termin zakończenia umowy był planowany na 10 sierpnia 2023 roku, ale ze względu na nieprzewidziane okoliczności, m.in. zawał w tunelu i pandemie, termin ten został przesunięty na przełom 2024 i 2025 roku. GDDKiA poinformowała, że wspomniany odcinek drogi S1 wraz z tunelami ma być gotowy w pierwszej połowie 2025 roku.

Droga S1 przyspieszy podróż do Chorwacji i Albanii

Droga ekspresowa S1 jest częścią korytarza VI Transeuropejskiej Sieci Transportowej, który łączy kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Trasa ta biegnie od autostrady A1 w Pyrzowicach do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Aktualnie częściowo jest to droga ekspresowa, a częściowo droga główna ruchu przyspieszonego (GP), ale po zakończeniu prac cały odcinek S1 będzie klasyfikowany już jako droga ekspresowa.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.