Wybrano wariant budowy kolejnego odcinka S11

Drogowcy otrzymali zielone światło dla odcinka S11 między Szczecinkiem a Piłą. Wojewoda zatwierdził przebieg drogi ekspresowej na ponad 59 kilometrach, co umożliwia rozpoczęcie prac. To trzeci z siedmiu odcinków S11 w Wielkopolsce, dla których uzyskano decyzję środowiskową. Realizacja tej inwestycji jest planowana na lata 2026-2029.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S11 rozpocznie się na terenie województwa zachodniopomorskiego, na styku z realizowaną obwodnicą Szczecinka, w rejonie istniejącej drogi krajowej nr 11. Następnie będzie biegł w kierunku południowym, omijając po wschodniej stronie Okonek oraz po zachodniej stronie Podgaje i Jastrowie. Następnie przetnie istniejącą drogę krajową nr 22 i linię kolejową nr 405, a na dalszym odcinku będzie niemal równoległy do istniejącej krajówki nr 11, omijając po zachodniej stronie Płytnicę, Krępsko i Dobrzycę. Połączy się z odcinkami dróg S10 i S11 na węźle Piła Północ.

Przyjęty projekt zakłada budowę węzła drogowego Podgaje, który połączy istniejącą DK11 i DK22 oraz drogę powiatową nr 1012P. Kolejny węzeł, Jastrowie, umożliwi połączenie komunikacyjne z DK22, która prowadzi do Jastrowie i Szwecji. Przewiduje się także budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP) po obu stronach planowanej drogi.

Zobacz wideo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że podpisanie umowy na realizację tej inwestycji nastąpi w IV kwartale 2025 roku, a prace będą trwały w latach 2026-2029.

Pozostałe odcinki S11 w województwie wielkopolskim

Województwo wielkopolskie ma także planowane inne odcinki S11, obejmujące trasę od granicy z województwem zachodniopomorskim do granicy z województwem opolskim. Długość całej planowanej S11 w regionie wynosi około 280 km, podzielonych na następujące odcinki:

  • Szczecinek – Piła o długości około 59 km,
  • Piła – Ujście o długości około 20 km,?
  • Ujście – Oborniki o długości około 43 km,
  • Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik o długości około 22 km,
  • Kórnik – Jarocin o długości około 43 km,
  • Jarocin – Ostrów Wielkopolski o długości około 57 km,
  • Ostrów Wielkopolski – Kępno o długości około 30 km.
Więcej o: