Jest decyzja. Rusza budowa czwartego odcinka A2

Wojewoda Mazowiecki dał zielone światło budowie kolejnego odcinka autostrady A2. Mogą ruszyć prace nad fragmentem pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. Droga ma być gotowa już w przyszłym roku.

Realizacja przedłużenia autostrady A2 od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią jest podzielona na kilka odcinków. W trybie "Projektuj i buduj" prowadzona jest realizacja 101-kilometrowego odcinka trasy do węzła Biała Podlaska. Pozostała część do granicy z Białorusią będzie realizowana w trybie "Buduj". Obecnie trwa postępowanie w celu uzyskania decyzji ZRID dla tej części projektu.

Dzięki decyzji Wojewody Mazowieckiego, mogą ruszyć roboty na odcinku pomiędzy węzłem Łukowisko a miejscowością Swory – łączna długość wspomnianego odcinka to 12,5 km. Równolegle z rozpoczęciem prac ruszy też proces wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości na trasie nowego odcinka autostrady A2. 

Postępy na odcinku Kałuszyn-Siedlce 

Na różnych odcinkach autostrady A2 prowadzone są prace budowlane o różnym stopniu zaawansowania. Fragment autostrady między Kałuszynem, a Siedlcami podzielony jest na trzy odcinki.

Kałuszyn - Groszki: budowane są nasypy, realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni (podbudowa). W zakresie budowy obiektów inżynierskich trwa zbrojenie, montaż deskowania, betonowane są płyty przejściowe, kapy chodnikowe. Budowana jest kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe. Zaawansowanie robót jest na poziomie ponad 43 proc.

Groszki – Siedlce Zachód (Gręzów): budowane są nasypy, wykopy i pierwsze warstwy konstrukcji drogi. W zakresie budowy obiektów w toku jest betonowane płyt konstrukcyjnych, ustroju nośnego, podpór. Trwa budowa kanalizacji deszczowej, urządzeń podziemnych. Zaawansowanie robót ok. 19 proc.

Siedlce Zachód (Gręzów) - Siedlce Południe (Swoboda): budowane są nasypy, wykopy, realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni (podbudowa i warstwa wiążąca). Ustawiane są bariery energochłonne. W zakresie budowy obiektów betonowane są płyty przejściowe, przyczółki. Wykonywane są ściany oporowe. Na kapach chodnikowych układana jest nawierzchnia. Trwa budowa kanalizacji deszczowej, urządzeń podziemnych. Zaawansowanie robót to ok. 60 proc.

Pierwszy i trzeci etap według planu powinien być zakończony jeszcze jesienią 2023 r. Z kolei kontrakt dla środkowego odcinka przewiduje zakończenie prac w wakacje 2024 r.

Zobacz wideo

Postępy na odcinku Siedlce-Biała Podlaska 

Na odcinku między Siedlcami a Białą Podlaską (około 63,5 km) obecnie prowadzone są prace budowlane na dwóch fragmentach, a na trzecim dopiero ruszają prace. 

Swory - Biała Podlaska: trwają prace związane z robotami ziemnymi, włączając w to budowę nasypów oraz wykopów. W toku jest również konstrukcja warstw drogi, a także prowadzone są prace przy tworzeniu obiektów inżynierskich. Na terenie budowy powstają także Miejsca Obsługi Podróżnych oraz Obwód Utrzymania Drogi. Postęp prac przekroczył już 57 procent.

Siedlce Południe – Malinowiec: wykonywane są prace ziemne obejmujące wycinkę, odhumusowanie, tworzenie nasypów oraz wykopy. Powstają też wykopy pod fundamenty pod wiadukty i mosty. Postęp prac jest na poziomie ok. 12 procent.

Malinowiec – Łukowisko: tu prace są najmniej zaawansowane – aktualnie prowadzone są działania związane z rozpoznaniem terenu budowy w aspekcie saperskim.

Zgodnie z podpisanymi umowami, planowane zakończenie prac na tych odcinkach zostało wyznaczone na koniec 2024 roku. GDDKiA przewiduje jednak, że w związku ze złożonymi dodatkowymi roszczeniami wykonawców, termin oddania tych fragmentów może ulec przesunięciu. 

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.