Droga S74 wydłuży się o kolejne 28 km. Poznaliśmy już wykonawcę

Dobre wiadomości dla Kielczan i podróżujących z małopolski na północ kraju. Wyłoniono wykonawcę kolejnego odcinka S74, który ma połączyć miasto i trasę S7 z drogami S8 i autostradą A1. Obecnie trwają już prace przy trzech innych odcinkach tej drogi.

Firma Stecol Corporation za kwotę około 1 miliarda złotych ma zbudować odcinek drogi o łącznej długości około 27,5 km, leżącego na terenie powiatów koneckiego i kieleckiego. Planowany fragment drogi zostanie połączony z już realizowanym odcinkiem Przełom/Mniów-węzeł Kielce Zachód. Nowa droga będzie miała dwie jezdnie i zostanie poprowadzona w części nowym śladem, między innymi jako obwodnica miejscowości Smyków.

Nowy odcinek S74 (granica woj. świętokrzyskiego-Mniów)

W ramach planowanej inwestycji zostaną wybudowane trzy węzły drogowe, które połączą nową trasę z istniejącym układem komunikacyjnym. W sumie powstanie 32 obiekty inżynierskie, w tym 12 wiaduktów nad przejściami dla zwierząt oraz 6 mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt. Ponadto, w miejscowości Rudzie Malenieckiej będzie wybudowany nowy obwód utrzymania drogowego, a w Koliszowie, Jacentowie i Lisich Jamach zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych.

Zobacz wideo

Zaawansowanie prac na budowie S74

Obecnie trwa realizacja trzech kolejnych odcinków drogi ekspresowej S74. W styczniu złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód o długości około 16,4 km. Przyjęcie tej decyzji, planowane na drugą połowę bieżącego roku, umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych. Również w styczniu podpisano umowę na projekt i budowę 5-kilometrowego odcinka drogi między węzłem Kielce Zachód a Kielcami. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją projektową, a wniosek o wydanie decyzji ZRID ma zostać złożony pod koniec roku. Projekt ten powinien zakończyć się w drugiej połowie roku 2026.

W marcu rozpoczęto prace budowlane na obwodnicy Opatowa o długości około 5 km, który obejmuje zarówno trasę DK9, jak i S74. Ta inwestycja, realizowana w systemie Projektuj i Buduj od czerwca 2021 roku, ma zostać zakończona za niecałe dwa lata. Ponadto, w październiku ubiegłego roku złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka drogi ekspresowej S74 między Opatowem a Niskiem oraz połączenia z trasą S19.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.