Rusza kolejna ważna inwestycja drogowa dla Wrocławia i Dolnego Śląska

Drogowcy poinformowali właśnie, że do listy kluczowych inwestycji na Dolnym Śląsku dołączy nowy projekt - rozbudowa trasy łączącej Wrocław z Lubinem, czyli Zagłębiem Miedziowym Polski. Ruszyły właśnie prace przygotowawcze do przebudowy 60-kilometrowego odcinka dróg krajowych nr 94 i 36.

Na Dolnym Śląsku aktualnie powstaje już kilka ważnych drogowych inwestycji. Przebudowa autostrady A4, drogi ekspresowe S8 i S5 oraz dokończenie obwodnicy Wrocławia to projekty, które ułatwią życie nie tylko tamtejszym mieszkańcom, ale także są ważnymi inwestycjami dla całego kraju.

Nowa droga Wrocław-Lubin – warianty trasy

W ramach podpisanej umowy firma Schuessler-Plan Inżynierzy z Warszawy opracuje m.in. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, sporządzi dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. Wykonawca na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opracuje też warianty przyszłego przebiegu nowej trasy z Wrocławia do Lubina. Schuessler-Plan Inżynierzy ma na wykonanie prac 60. miesięcy liczone od daty podpisania umowy tj. 31 marca 2023 roku.

Wiadomo już jednak, że w planach zakłada się rozbudowę ok. 60 km drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi. Trasa będzie przebiegać przez trzy powiaty: lubiński, legnicki oraz średzki. Inwestycja obejmie rozbudowę: 18 km odcinka DK36 Lubin-Prochowice oraz 42 km odcinka DK94 Prochowice-Wrocław.

Zobacz wideo

W zależności od wybranego wariantu, który zostanie wyznaczony w początkowym etapie, zakłada się rozbudowę drogi do przekroju 2 × 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) w parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). To oznacza, że trasa będzie miała parametry zbliżone do drogi ekspresowej. Ostateczna decyzja zapadnie dopiero po wykonaniu analiz natężenia ruchu i badań środowiskowych.

W ramach inwestycji planowana jest budowa obwodnic wybranych miejscowości, przebudowa istniejących skrzyżowań i budowa nowych. Powstaną chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Wykonane zostaną elementy ochrony środowiska, oświetlenie drogowe.

Kiedy pojedziemy nową drogą Wrocław-Lubin?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że w 2027 roku zakończy się proces przygotowawczy do rozbudowy i wtedy też zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę nowej trasy. Z tego harmonogramu wynika, że prace budowlane ruszą w 2028 roku. Z zapowiedzi wynika też, że budowa zostanie podzielona na etapy, jednak dziś nie podano jeszcze szczegółów.

Po uzyskaniu DŚU wykonane będą liczne badania terenowe w celu wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Po zatwierdzeniu tych dokumentacji przez właściwy organ zostaną opracowane elementy Koncepcji programowej w podziale na odcinki realizacyjne

– tłumaczy dolnośląska GDDKiA.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.