Kolumny pojazdów wojskowych. Czy obowiązują je cywilne ograniczenia liczby i odległości?

W kolumnie pojazdów wojskowych czasami jadą dwie czy trzy ciężarówki, a czasami... No właśnie ile? Sprawdzimy dziś czy obowiązujące w Polsce przepisy regulują kwestie długości kolumny wojskowej.

O przepisach i ich znaczeniu na drogach więcej przeczytasz w serwisie Gazeta.pl.

Kolumna pojazdów wojskowych to nic innego, jak szereg pojazdów należących do armii, które poruszają się po drogach publicznych. Czy kolumn takich dotyczą pewne ograniczenia? Oczywiście że tak. Przepisy odnoszą się chociażby do kwestii ilości pojazdów i odległości między kolumnami. I tak:

W pojedynczej kolumnie nie może jechać więcej niż 20 pojazdów – przy czym odległości między pojedynczymi kolumnami to minimum 500 metrów.
Zobacz wideo Alarmowy start polskich F-16

Czemu kolumna musi spełnić wymogi? Chodzi o bezpieczeństwo

Wymogi dotyczące długości kolumn pojazdów wojskowych i odległości między nimi są podyktowane chociażby tym, aby nie zablokować dróg podczas ich przejazdu. Kierowca pojazdu cywilnego nie może bowiem przerywać kolumny – tj. wjeżdżać między poszczególne pojazdy. Gdyby zatem nie wprowadzić przepisów określających długość kolumny oraz przerwy między nimi, niemożliwe okazałoby się np. wyprzedzenie wojska na drodze poza terenem zabudowanym (w terenie zabudowanym jest zabronione!) czy czasami nawet włączenie się do ruchu z drogi bocznej.

Kolumna pojazdów wojskowych: prawie zawsze nie jest uprzywilejowana

Integralność kolumny pojazdów wojskowych to jedna kwestia. Kierowca nie może jej przerywać. Druga odnosi się do przepisów o ruchu drogowym. Jeżeli kolumna pojazdów wojskowych nie jest eskortowana przez samochody policyjne emitujące sygnały błyskowe i dźwiękowe, nie okazuje się w żaden sposób uprzywilejowana. Musi się zatem stosować do przepisów o ruchu drogowym. W tym – co niezwykle ciekawe – do przepisów określających np., że bezpieczny odstęp na drogach ekspresowych czy szybkiego ruchu wynosi połowę prędkości wyrażoną w metrach.

Kolumna pojazdów wojskowych może być uprzywilejowana na jeszcze jeden sposób. Gdy włącza się do ruchu lub jedzie przez skrzyżowanie, a ruch na danym odcinku jest kierowany przez Żandarmerię Wojskową.

Kolumna pojazdów wojskowych, czyli tak właściwie to co?

Powiedzieliśmy już jaka powinna być ilość pojazdów jadących w kolumnie wojskowej, jakie odległości należy zachować między kolumnami czy jaki jest ich status prawny na drodze. Pozostaje zatem jeszcze jedna kwestia do omówienia. Czy do stworzenia kolumny pojazdów wojskowych wystarczy pojawienie się kilku zielonych ciężarówek na drodze? No właśnie nie... Aby kolumna stała się kolumną wojskową w rozumieniu przepisów, pierwszy i ostatni pojazd muszą zostać wyposażone w tablicę w kolorze pomarańczowym. Pojazdy po stronie kierowcy mogą posiadać niebieskie chorągiewki - zielony kolor obowiązuje ostatnie z aut, a do tego ciężarówki mają prawo poruszać się na światłach błyskowych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.