Czy można zdać egzamin na kartę rowerową w internecie?

Dziś wszystko możemy robić online. Kupować, pracować czy się uczyć. Czy zatem istnieje możliwość zdania egzaminu na kartę rowerową w internecie? Aby udzielić odpowiedź na to pytanie, musimy zajrzeć do przepisów.

O przepisach dla użytkowników dróg więcej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Prowadzenie roweru to głównie kwestia utrzymania się na drodze? Nie do końca. Bo o ile osoba pełnoletnia rzeczywiście żadnych uprawnień nie potrzebuje, o tyle przed uzyskaniem pełnoletniości konieczny jest dokument upoważniający do jazdy. Osoba jeżdżąca rowerem i będąca w wieku od 10 do 18 lat, do prowadzenia roweru po drodze publicznej musi mieć kartę rowerową, ewentualnie prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Zobacz wideo 500 zł mandatu i 8 punktów karnych za wymuszenie pierwszeństwa przejazdu

Do uzyskania karty rowerowej konieczny jest egzamin. Na czym polega?

Do zdobycia karty rowerowej konieczne jest przygotowanie, ale i przede wszystkim egzamin. Kto może prowadzić egzamin? Nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator nauki jazdy lub instruktor nauki jazdy. Sam egzamin może odbywać się np. w szkole lub miejscu wskazanym przez jednostkę policji. Jeżeli chodzi o jego formę, ta jest zarówno teoretyczna, jak i praktyczna.

Czy można zdać egzamin na kartę rowerową w internecie?

W dobie zajęć online, pracy online i zakupów online, powstaje ważne pytanie. Czy można zdać egzamin na kartę rowerową w internecie? W części teoretycznej być może i tak. Można wyobrazić sobie sytuację, w której egzaminowany za pomocą komputera odpowiada na 25 pytań przygotowanych przez egzaminującego. Chociaż egzamin według przepisów powinien odbywać się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Z tym w przypadku formy internetowej np. z domu może być już problem...

Jeszcze większą przeszkodę stanowi jednak część praktyczna. Tym bardziej że mówimy o manewrach wykonywanych rowerem na specjalnie przygotowanym placu. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest zaprezentowanie skręcania w lewo i w prawo z wyciągniętą ręką, jazdy między dwoma liniami, slalomu, zatrzymania się w oznaczonym miejscu. Tu odpowiedź musi być zatem przecząca. Online praktycznego egzaminu na kartę rowerową zaliczyć się nie da.

Więcej o: