Kradzież samochodu w leasingu. Konsekwencje dla wynajmującego

Co zrobić w przypadku kradzieży wynajmowanego samochodu? O problemach związanych w wynajem pojazdów, rozmawiamy z Bartoszem Olejnikiem, dyrektorem sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A.

Maciej Gis, Moto.pl: Wynajem samochodu jest bardziej opłacalny od na przykład leasingu?

Bartosz Olejniki, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A: Stwierdzenie, że wynajem długoterminowy jest bardziej opłacalny od leasingu to bardzo duże uproszczenie. Wybór konkretnej opcji finansowania powinien bowiem zależeć od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Leasing będzie dobrym rozwiązaniem dla firm, chcących po niskiej cenie nabyć samochód po zakończeniu umowy.

Wynajem długoterminowy będzie zaś atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców traktujących auto jako narzędzie pracy, które powinno być sprawne, efektywne a po zakończeniu umowy nie musi zostać wykupione.

Zobacz wideo

Warto podkreślić, że jedną z ważniejszych różnic pomiędzy leasingiem a wynajmem długoterminowym jest stopień zaangażowania przedsiębiorcy w kwestie dotyczące codziennego zarządzania pojazdami.

Są to działania, które generują dodatkowe nakłady pracy po stronie przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, dodatkowe koszty. W wynajmie długoterminowym w ramach comiesięcznego czynszu leasingobiorca może korzystać z różnego rodzaju usług z obszaru zarządzania flotą, w tym m.in. obsługi technicznej, ubezpieczenia, naprawy szkód komunikacyjnych czy sezonowej wymiany i przechowywania opon. Dzięki temu, że opłaty są stałe, przedsiębiorcy mogą dość precyzyjnie zaplanować budżet na obsługę firmowej floty.

Na co klienci powinni zwracać szczególną uwagę przy wynajmie długoterminowym? Co może być przyczyną kłopotów?

Podobnie jak w innych modelach finansowania pojazdów ważną kwestią jest wybór odpowiedniego auta – tak, aby było najlepiej dostosowane do potrzeb firmy, zadań czy pracowników.

W przypadku wynajmu długoterminowego warto zastanowić się również, które z usług dodatkowych włączyć do umowy. Część z nich, jak np. obsługa techniczna, jest integralną częścią wynajmu, inne zaś można dobierać w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Podpisując umowę wynajmu, należy również w miarę dobrze określić planowany przebieg, gdyż m.in. na jego podstawie ustalana jest miesięczna opłata za wynajem. Przekroczenie limitu kilometrów może skutkować dodatkowymi opłatami przy zdaniu pojazdów, choć w Carefleet praktycznie takie sytuacje się nie zdarzają, ponieważ dopuszczamy możliwość aktualizacji parametrów umowy w trakcie jej trwania.

A jakie konsekwencje czekają klienta, gdy mu ukradną pojazd?

W przypadku pojazdów ubezpieczonych za pośrednictwem Carefleet S.A. ubezpieczenie pokrywa zazwyczaj wszelkie straty, oczywiście o ile nie ma potrąceń wynikających na przykład z niewłaściwego zabezpieczenia samochodu czy pozostawienia kluczyków w jego wnętrzu.

W takich sytuacjach następuje zawieszenie kontraktu, a następnie - po wypłacie odszkodowania - przystępujemy do rozliczenia umowy. Tak jak wspomniałem, bardzo rzadko zdarzają się przypadki, kiedy klienci korzystający z naszego ubezpieczenia, zobligowani są do ponoszenia dodatkowych kosztów. Natomiast w sytuacjach, kiedy klienci korzystają z własnych ofert ubezpieczenia, wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju polisę wykupili. Im bardziej uboga polisa oraz im więcej potrąceń, tym większe ryzyko, że w przypadku kradzieży klient będzie musiał pokryć część strat z własnych funduszy.

Czy w przypadku kradzieży auta wynajmowanego, klient bezzwrotnie traci wpłatę własną? Czy gdyby taki pojazd był leasingowany to również nie odzyskałby nawet części poniesionych kosztów?

Jedną z wielu korzyści finansowania pojazdów w formie wynajmu długoterminowego jest elastyczne podejście do wnoszenia opłaty inicjalnej. Firmy z branży CFM w przeciwieństwie do firm leasingowych rzadko stosują taką formę zabezpieczenia transakcji.

Dzięki temu klienci mają możliwość sfinansowania pojazdów bez konieczności blokowania własnych środków, natomiast gdy decydują się wpłacić czynsz inicjalny, uzyskują niższą kwotę miesięcznych rat. Nawet jeśli klient wniósł na początku umowy opłatę własną, to nic nie traci, ponieważ przy rozliczaniu umowy jest ona zaliczana na poczet kapitału, który już został spłacony.

Jak klient powinien się zabezpieczyć przed utratą poniesionych kosztów związanych z wynajem pojazdu (np. opłata wstępna)?

Tak jak wspomniałem, w przypadku kradzieży samochodów finansowanych w formie wynajmu długoterminowego, klient nie traci wniesionej wpłaty inicjalnej. Mówiąc o ewentualnym zabezpieczeniu przed ponoszeniem dodatkowych kosztów w przypadku kradzieży, rekomenduję przede wszystkim wybór jak najlepszej polisy, obejmującej jak najszerszy zakres ubezpieczenia.

Czy w umowie wynajmu pojazdu są zawarte jakieś obostrzenia co do użytkowania pojazdu? Np. czy konieczne jest trzymanie go na parkingu strzeżonym albo garażu, aby później nie było problemów z ubezpieczeniem w przypadku kradzieży?

Oczywiście we własnym, dobrze pojętym interesie należy dokładać wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko kradzieży, natomiast my - jako firma - nie nakładamy specjalnych obostrzeń, co do sposobu użytkowania pojazdów.

Tego rodzaju kwestie są regulowane przez polisy ubezpieczeniowe. W przypadku oferowanych przez nas polis wymagania odnośnie zabezpieczenia pojazdów wynikają z ogólnych warunków ubezpieczenia. Jest to m.in. wymóg zamykania zaparkowanych pojazdów, czy też zakaz pozostawiania w nich kluczyków. W przypadku innych polis wymogi te mogą być bardziej rygorystyczne, np. obligować do trzymania samochodu w garażu czy na strzeżonym parkingu.

Więcej o:
Copyright © Agora SA