Zmiany w wynagrodzeniach dla kierowców. Możliwa zmiana terminów

Pracodawcy będą mogli wprowadzić dla niektórych kierowców późniejszy termin wypłaty części wynagrodzenia niż 10 dzień następnego miesiąca. To konsekwencja wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Nowelizacja zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, czyli 19 sierpnia.

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Według przepisów art. 85 kodeksu pracy wynagrodzenie należy wypłacać co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie płatne miesięcznie należy wypłacać za miesiąc z dołu, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Niezależnie od rodzaju pracy i stanowiska zasady te muszą być realizowane względem pracownika.

Zobacz wideo Refleks uratował kierowców przed czołowym zderzeniem na DK nr 73 w miejscowości Skorzów.

Regulamin pracy określa termin wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę. Jeśli jednak pracodawca go nie wydaje, wtedy musi być podany w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia.

Później niż do "dziesiątego" Co to oznacza w praktyce?

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. informuje o czasie pracy kierowców art. 26i, zgodnie z którym w drodze odstępstwa od art. 85 par. 1 i 2 k.p., wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r., w rozumieniu krajowych przepisów państwa, na terytorium którego kierowca jest delegowany, może być płatne w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie. Nowelizacja dodaje następujące punkty:

1. pierwsza rata, z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:: a) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego albo ustalonego na postawie art. 2 ust. 4, albo ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), b) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia;

2. druga rata, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Pracodawca będzie mógł dokonać płatności w dwóch kwotach. Pierwsza z nich podlega jednak wypłacie nie później, niż 10 dnia miesiąca. Obejmuje następujące kwoty: 

- 3600 zł brutto, w przypadku kierowców z niższym przychodem niż przeciętne wynagrodzenie, albo

- 6935 zł brutto w 2023 r., w przypadku kierowców z przychodem miesięcznym wyższym niż przeciętne wynagrodzenie. 

Druga część wynagrodzenia – kwota przewyższająca odpowiednio wynagrodzenie minimalne lub przeciętne prognozowane – może zostać wypłacona nawet 11 dni później, maksymalnie do 21 dnia następnego miesiąca.

To nie wszystko. Nowelizacja obejmuje też kierowców delegowanych.

Art. 26i ustawy o czasie pracy kierowców obejmuje tylko tych kierowców, którzy wykonują przewozy międzynarodowe i są w związku z tymi przewozami traktowani jako pracownicy delegowani. Dotyczy to więc tylko przewozów kabotażowych i cross-trade

Zmienione terminy płatności nie będą mogły objąć kierowców wykonujących przewozy krajowe lub międzynarodowe, w których nie są uznawani za pracowników delegowanych (przewozy dwustronne i tranzytowe). 

To ważna zmiana, szczególnie w kontekście doniesień o nieterminowej wypłacie wynagrodzeń przez polską firmę, o której informowaliśmy tutaj.

Źródło: Prawo.pl

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.