Duże zmiany dla unijnych przewoźników. Interweniowało polskie ministerstwo

Od soboty (24.12) w Wielkiej Brytanii obowiązuje nowe prawo, które wiąże się z pewnymi zmianami dla przewoźników z Unii Europejskiej. W sprawie interweniowało Ministerstwo Infrastruktury.

Rozporządzenia Ministra Transportu Zjednoczonego Królestwa nr 1260/2022 "The Drivers’ Hours, Tachographs, International Road Haulage and Licensing of Operators (Amendment) Regulations 2022" z 26 listopada 2022 roku, przewidują m.in. zakaz wykonywania przez przewoźników z Unii Europejskiej jednego przewozu kabotażowego (transport ładunku w państwie innym niż kraj, w którym przewoźnik założył działalność gospodarczą), po wjeździe bez ładunku do Wielkiej Brytanii.

Jak czytamy w komunikacie ministerstwa - "Przewoźnicy z UE nadal będą mieli możliwość wykonywania dwóch przewozów kabotażowych na terenie UK w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym – zgodnie z art. 462 ust. 7 lit.a i b umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem (TCA)".

Ponadto wprowadzono zakaz wykonywania na terenie Wielkiej Brytanii operacji transportu kombinowanego (tj. niektórych rodzajów transportu intermodalnego, w którym towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu co najmniej dwóch rodzajów transportu) przez przewoźników unijnych. Jak tłumaczy ministerstwo - "Oznacza to, że przewoźnicy z UE będą mogli wykonywać przewozy do/z UK wyłącznie w całości tym samym pojazdem lub zespołem pojazdów. Niedozwolone natomiast będzie odbieranie/dostarczanie pojazdami ciężarowymi naczep/przyczep do/z portów lub terminali kolejowych wykonując przewóz na terytorium Wielkiej Brytanii".

Ministerstwo dodaje, że nowe przepisy przewidują także możliwość wykonywania przewozów między Wielką Brytanią a krajami trzecimi przez przewoźników z UE jedynie na podstawie zezwoleń EKM (do tej pory wymagana była jedynie licencja wspólnotowa). Wymóg ten dotyczy również przewozów z UK do Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz w odwrotnym kierunku.

Zobacz wideo

Wprowadzenie zmian wzbudziło sprzeciw polskiego resortu, który wystosował w tej sprawie oficjalne pismo do władz Wielkiej Brytanii.

Interwencja Ministerstwa Infrastruktury

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przekazał, że podjęcie interwencji wiąże się z trybem przyjęcia tych rozwiązań przez władze Zjednoczonego Królestwa. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie ministerstwa - "Biorąc pod uwagę tryb przyjęcia tych rozwiązań, bez powiadomienia państw członkowskich Unii Europejskiej z wyprzedzeniem, pozwalającym na dostosowanie się do nowych wymagań, podejmujemy interwencję w tej sprawie u władz brytyjskich".

"Występujemy z postulatem wprowadzenia rozwiązań przejściowych pozwalających na dostosowanie się przedsiębiorców transportowych do nowych wymogów lub rozpatrzenie możliwości odstąpienia od części z nich" – podkreśla wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.