Cała prawda na wykresach. Co czwarte nowe auto rejestrowane w 2022 w UE to hybryda

Analizując sprzedaż nowych aut w Europie w okresie styczeń-luty-marzec 2022, co ACEA podało w Brukseli 6 maja, możemy zauważyć, że co czwarty samochód to klasyczna Hybryda HEV, co dziesiąty to wersja elektryczna BEV, a co dwudziesty to hybryda PHEV. Przeanalizowaliśmy też preferencje w poszczególnych krajach.

W pierwszym kwartale 2022 zwiększył się udział w rynku pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym (HEV). Obecnie udział hybryd w rynku stanowi 25,1 proc. całkowitej sprzedaży samochodów osobowych w Unii Europejskiej (wzrost z 20,9 proc. w I kwartale 2021 r.).

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku wzrosła też liczba rejestracji nowych pojazdów zasilanych elektrycznie. Akumulatorowe pojazdy elektryczne (BEV) prawie podwoiły swój udział w rynku w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Obecnie stanowią już 10,0 proc. całej sprzedaży, podczas gdy rok temu było to zaledwie 5,7 proc.

Więcej o sytuacji na europejskich rynkach piszemy na stronie głównej gazety.pl

embed

A tak ten sam wykres wyglądał przed rokiem:

embed
Zobacz wideo Michał Smoleń (Instrat) wyjasnia jak obecna sytuacja wpłynie na decyzje rządu ws. odchodzenia od węgla?

Tym samym sprzedaż aut elektrycznych przewyższyła w tym roku sprzedaż pojazdów w wersji hybrydy typu plug-in (PHEV), które stanowią obecnie 8,9 proc. rynku UE. Warto też zauważyć, że w analogicznym okresie w roku 2021 było to 8,2 proc..

Mamy więc potężny wzrost sprzedaży wersji elektrycznych, duży klasycznych hybryd i minimalny wzrost w rynku wersji plug-in.

Z drugiej strony, udział w rynku nadal traciły pojazdy z silnikami Diesla (ogółem wolumen spadł z 22,1 proc. w roku 2021 do 16,8 proc. w roku 2022) i zasilane benzyną (odpowiednio 40.8 proc. w roku 2021 i 36 proc. w roku 2022).

Niemniej jednak rejestracje tradycyjnych samochodów na paliwa kopalne nadal dominowały na rynku, z łącznym udziałem 52,8 proc.

embed

Samochody benzynowe i wysokoprężne

Od stycznia do marca 2022 rejestracje samochodów z silnikiem Diesla w całej UE odnotowały gwałtowny spadek (-33,2 proc.), a na rynek trafiło 378 009 sztuk. W efekcie udział w rynku samochodów z silnikiem Diesla zmniejszył się o 5,3 punktu procentowego w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Wszystkie rynki UE odnotowały znaczne straty, oto dane z czterech największych rynków moto: Francja (-44,1 proc.), Włochy (-39,2 proc.), Hiszpania (-30,8 proc.) i Niemcy (-20,2 proc.).

W tym samym okresie znacznie zmniejszył się również udział w rynku samochodów benzynowych – z 40,8 proc. do 36,0 proc..

Mimo tego spadku największą popularnością pod względem wolumenu na rynku motoryzacyjnym nadal cieszyły się samochody benzynowe (808 039 sztuk).

Pojazdy z napędem alternatywnym (APV).

Ponieważ w przypadku paliw alternatywnych widać duże różnice w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, przygotowaliśmy dokładne zestawienie różnych wersji napędu. Na wykresach przedstawiamy również jak wyglądały zmiany preferencji klientów w poszczególnych krajach w porównaniu pierwszego kwartału 2021 i 2022.

Wersje elektryczne Battery Electric Vehicle - BEV

W pierwszym kwartale 2022 r. sprzedaż pojazdów elektrycznych (BEV) wzrosła w UE aż o 53,4 proc., osiągając łącznie 224 145 samochodów.

Wiele rynków UE odnotowało nawet trzycyfrowy wzrost procentowy, a największy wzrost odnotowała Rumunia (+408.0 proc.) Ten ogromny wzrost wynika z faktu sprzedaży w roku 2021 415 aut BEV, a w roku 2022 już 2108.

Spośród czterech największych rynków w regionie, największy wzrost odnotowała Hiszpania (+110,3 proc.), a następnie Francja (+42,7 proc.) i Niemcy (+29,3 proc.). Warto też zauważyć, że Włochy były jedynym rynkiem UE, na którym odnotowano spadki sprzedaży pojazdów BEV (-14,9 proc.).

Ponieważ wskazany procentowy przyrost jest dość mylący, co dokładnie pokazuje przykład Rumunii, warto wskazać ile samochodów BEV sprzedano w pierwszym kwartale 2022 w poszczególnych krajach:

 • Niemcy – 83 774,
 • Francja – 43 510,
 • Hiszpania – 7 254,
 • Włochy – 11 280.

W Polsce sprzedaż wersji elektrycznych BEV w pierwszym kwartale 2021 wyniosła 940 modeli, a w analogicznym okresie 2022 – 2289. Tym samym mieliśmy wzrost o 143 proc..

Hybrydy ładowane z gniazdka, czyli Plug-in Hybrid Electric Vehicle PHEV

Rejestracje w UE hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in (PHEV), w pierwszym kwartale tego roku spadły o 5,3 proc.. Mimo to PHEV nadal zwiększał swój ogólny udział w rynku, ze względu na spadek sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Wyniki PHEV różniły się na czterech kluczowych rynkach Europy: Niemcy i Francja odnotowały spadki (odpowiednio -13,2 proc. i -6,1 proc.), podczas gdy Hiszpania i Włochy odnotowały solidny wzrost (odpowiednio +46,3 proc. i +18,9 proc.). Oto dokładne dane na poszczególnych rynkach:

 • Sprzedaż w Niemczech w roku 2021 wynosiła 78 047, a w roku 2022 – 67 771.
 • We Francji w roku 2021 sprzedano 31 229, a w roku 2022 – 29 310.
 • W Hiszpanii w pierwszym kwartale roku 2021 zarejestrowano 7 142, a w roku 2022 – 10 451
 • Sprzedaż we Włoszech w roku 2021 wynosiła 16 486, a w roku 2022 – 19 603.

W Polsce zanotowaliśmy wzrost zainteresowania wersjami plug-in. Podczas gdy w pierwszym kwartalne 2021 sprzedano 1985 modeli plug-in, w analogicznym okresie bieżącego roku było to 2442. Jest to zatem wzrost o 123 proc..

Klasyczne hybrydy – Hybrid Electric Vehicle (HEV)

Od stycznia do marca sprzedano 563 030 hybryd HEV. Były zatem najpopularniejszym rodzajem paliwa, jaki po benzynie wybierali obywatele UE. Oznacza to wzrostem o 5,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2021. Ważne też, że sprzedano więcej hybryd HEV niż wersji Diesel.

Z wyjątkiem Włoch (-6,3 proc.) wszystkie główne rynki przyczyniły się do pozytywnych wyników w regionie UE. Sprzedaż na największych rynkach to:

 • Niemcy – 121 541 (w roku 2021 – 101 326)
 • Francja – 75 809 (w roku 2021 – 70 765)
 • Hiszpania – 46 671 (w roku 2021 – 41 029)
 • Włochy – 112 613 (w roku 2021 – 120 214)

W Polsce sprzedaż modeli HEV w pierwszym kwartale 2021 wynosiła 30 771 modeli, a w analogicznym okresie 2022 wzrosła do 33 138. Tym samym przyrost wyniósł 7,7 proc.. Jest to zatem więcej niż przeciętna w UE.

Sprzedaż pojazdów na gaz ziemny (NGV) kontynuował trend spadkowy, odnotowując kolejny dwucyfrowy spadek (-56,0%).

Z kolei pojazdy napędzane LPG odnotowały znaczny wzrost (+48,6 proc.), licząc 67 717 sztuk zarejestrowanych w UE. Wzrost ten był spowodowany głównie dwu-, a nawet trzycyfrowymi wzrostami procentowymi na wszystkich czterech kluczowych rynkach:

 • Niemczech (+287,7 proc.), gdyż w roku 2021 sprzedano 1312 aut, a w roku 2022 - 5086,
 • Francji (+76,6 proc.) - sprzedaż wynosiła w roku 2021 – 9 354 aut, a w roku 2022 – 16 518,
 • Hiszpanii (+41,5 proc.) - zanotowano w roku 2021 sprzedaż 1982 aut, a w roku 2022 – 2804,
 • Włoszech (+17,3 proc.) - ilościowo było to w roku 2021 25 934 aut, a w roku 2022 – 30 411.

W Polsce sprzedaż wersji LPG wynosiła w roku 2021 3051 aut, a w analogicznym okresie 2022 – 3835. Tym samym wzrost wyniósł 25,7 proc.

Wykresy z najważniejszymi rynkami w Europie

embed
embed
embed
embed
embed

Podsumowując. Duże zmiany w Europie

Przeglądając wyniki sprzedaży w UE w roku 2022 widzimy, że samochody hybrydowe zdobywają coraz większą popularność. Wyraźnie odczuwalny jest też wzrost sprzedaży wersji elektrycznych.

Ciekawostką jest natomiast niskie zainteresowanie wersjami PHEV. Są one dużo bardziej dynamiczne niż wersje HEV, a dodatkowo zdają się być złotym środkiem. Przecież w mieście jeździmy jako wersją elektryczną, a na trasie oszczędnie jak hybryda. Komfort pracy i dynamika silnika są zaś znacznie lepsze niż w klasycznych hybrydach.

Czy te tendencje powtórzą się w następnych kwartałach będzie informować na bieżąco.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.