Najwięcej samochodów elektrycznych jeździ... w Chinach

Przepisy UE o zakazie - od roku 2025 - rejestracji nowych samochodów innych niż elektryczne, są dla wielu absurdem. Wskazują oni, że największy rozwój motoryzacji będzie w krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), a oni raczej nie nastawią się na drogie i mało funkcjonalne elektryki. Sprawdziliśmy jakie są prognozy rozwoju elektryfikacji na świecie i kto przewodzi w świecie elektryków.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) przeanalizowało trendy i zmiany na rynkach modeli elektrycznych BEV. Obecnie to Chiny wyprzedzają Europę i Stany Zjednoczone w elektryfikacji rynku samochodowego. Wg prognoz, rynek europejski odbije się jednak w roku 2025. Pięć lat później, wg ACEA, obejmie prowadzenie w zarejestrowanych modelach EE.

Zobacz wideo O krok od tragedii na przejeździe kolejowym

Perspektywy trendu elektryfikacji

W roku 2022, prawie 20% wszystkich nowych samochodów zarejestrowanych w Chinach to pojazdy elektryczne na baterie (BEV). Oznacza to, że – pod względem elektryfikacji rynku samochodowego – kraj ten wyprzedza obecnie Europę i znacznie wyprzedza Stany Zjednoczone

Oczekuje się jednak, że do roku 2025 udział samochodów elektrycznych na baterie osiągnie prawie 30% rynku europejskiego. Do roku 2030, czyli po wejściu w życie ustawy o nakazie sprzedaży w UE tylko wersji BEV, szacuje się, że udział ten przekroczy 70%. Tym samym Europa ponownie zajmie pozycję lidera.

Samochody elektryczne na świecieSamochody elektryczne na świecie Samochody elektryczne na świecie

Pierwsze trzy kwartały 2022 r

Chińska sprzedaż nowych BEV wzrosła o 89,4%, osiągając poziom 2,9 mln sprzedanych aut od stycznia do września tego roku. Wynik ten był w dużej mierze spowodowany zachętami rządowymi, mającymi na celu zwiększenie sprzedaży.

Silny, ale mniej gwałtowny wzrost, był też w regionie europejskim. W krajach UE, krajach EFTA i Wielkiej Brytanii, wielkość sprzedaży samochodów elektrycznych na baterie wyniosła 1 milion sztuk. Oznacza to wzrost o 25,7% w porównaniu z tym samym okresem dziewięciu miesięcy rok temu.

Samochody elektryczne na świecieSamochody elektryczne na świecie Samochody elektryczne na świecie

Kluczowe wyzwania do rozwoju segmentu BEV

Kluczowym wyzwaniem do zwiększenia ilości aut elektrycznych na drogach jest rozbudowa punktów ładowania w całej Europie. Trend ten można zaś utrzymać tylko wtedy, gdy rządy poszczególnych Państw zwiększą inwestycje w infrastrukturę.

Jak wynika z raportu ACEA Progress Report, dotychczas prawie 50% wszystkich punktów ładowania samochodów elektrycznych skoncentrowanych jest tylko w dwóch krajach UE – Holandii (90 000 ładowarek) i Niemczech (60 000) – które stanowią mniej niż 10% powierzchni UE.

Faktycznie, aby osiągnąć proponowaną 55-procentową redukcję emisji CO2 dla samochodów osobowych, do roku 2030 w całej UE potrzebnych będzie do 6,8 mln publicznych punktów ładowania. Oznacza to, że ilość ładowarek powinna wzrosnąć ponad 22-krotnie w ciągu mniej niż 10 lat. Jak wspomniano powyżej, jest to w gestii rządów poszczególnych Państw.

Przeanalizowaliśmy jak obecnie wygląda podział rynku w UE, ze względu na preferencje napędów

W trzecim kwartale 2022, udział w rynku pojazdów elektrycznych (BEV) nadal rósł. Pojazdy typu BEV stanowią obecnie 11,9% wszystkich rejestracji samochodów osobowych w UE (wzrost z 9,8% w III kwartale 2021). Hybrydowe pojazdy elektryczne również zyskały udział w rynku – stanowiąc 22,6% całej sprzedaży (wzrost z 21,2% w trzecim kwartale 2021). Pomimo utraty udziału w rynku, nadal dominują na nim pojazdy napędzane olejem napędowym i benzyną, z łącznym udziałem na poziomie 54,3%.

Samochody benzynowe i diesla

Od lipca do września 2022, rejestracje samochodów benzynowych w UE spadły o 3,3% i wyniosły 823 360 sztuk. W efekcie udział benzyny w rynku zmniejszył się z 39,3% w III kwartale 2021 roku do 37,8% w tym roku. Mimo to benzyna pozostała najpopularniejszym rodzajem paliwa w UE.

Sprzedaż samochodów z silnikami wysokoprężnymi także spadła o 4,7% do 360 596 sztuk sprzedanych w całej Unii Europejskiej. Udział Diesla w rynku spadł o prawie 1 punkt procentowy do 16,5% całkowitej sprzedaży (spadek z 17,5% w III kwartale 2021).

Sprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwaSprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwa Sprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwa

Sprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwaSprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwa Sprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwa

Pojazdy elektryczne BEV

W trzecim kwartale 2022, pojazdy elektryczne BEV odnotowały największy wzrost ze wszystkich rodzajów paliw (+22,0%), z liczbą 259 449 sztuk zarejestrowanych w całej UE. Z wyjątkiem Danii (-2,6%) i Włoch (-35,0%), wszystkie rynki regionu przyczyniły się do tego pozytywnego wyniku, z nawet trzycyfrowymi wzrostami na Cyprze (+490,0%), Łotwie (+231,8%), Rumunii (+213,4%) i Bułgarii (+101,7%). W trzecim kwartale 2022 r. udział w rynku pojazdów elektrycznych na baterie (BEV) dalej rósł, co stanowi 11,9% wszystkich rejestracji samochodów osobowych w UE.

W Polsce w okresie styczeń – wrzesień 2021 sprzedano 1 623 modele BEV, a w analogicznym okresie 2022 – 3 104 sztuki

Hybrydy PHEV – nieznaczny spadek

Rejestracje hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in (PHEV) spadły w trzecim kwartale roku o 6%, gdyż wszystkie największe rynki w UE odnotowały straty. Włochy i Francja odnotowały dwucyfrowe spadki (odpowiednio -22,2% i -14,3%), podczas gdy Niemcy i Hiszpania odnotowały skromniejsze spadki (-0,9% i -1,0%).

Mimo tych negatywnych wyników pojazdy PHEV zanotowały wzrost rejestracji od stycznia. Udział w rynku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wzrósł z 8,5% do 8,6% całkowitej liczby rejestracji samochodów.

W Polsce w okresie styczeń – wrzesień 2021 sprzedano 2 275 modele PHEV, a w analogicznym okresie 2022 – 2 462 sztuki

Klasyczne Hybrydy HEV – lekki wzrost

Z 492 011 sprzedanymi egzemplarzami od lipca do września 2022, sprzedaż hybrydowych pojazdów elektrycznych (HEV) wzrosła -do analogicznego okresu 2021- o 6,9%. Ich udział w rynku wzrósł w całym roku 2022 o 1,3 punktu procentowego – stanowiąc 22,6% całego rynku. Spośród głównych rynków regionu tylko Niemcy odnotowały spadek (-1,5%). Największy wzrost odnotowały Włochy (+20,8%), następnie Francja (+15,6%) i Hiszpania (+11,3%).

W Polsce w okresie styczeń – wrzesień 2021 sprzedano 33 260 modele HEV, a w analogicznym okresie 2022 – 31 613 sztuki

Sprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwaSprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwa Sprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwa

Sprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwaSprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwa Sprzedaż samochodów w UE, rodzaj paliwa

Gaz ziemny w odwrocie, LPG jeszcze się trzyma

Rejestracje pojazdów na gaz ziemny (NGV) w UE poniosły kolejny dwucyfrowy spadek (-52,4%), głównie spowodowany znacznym spadkiem we Włoszech (-71,2%) – największym rynku w regionie, na który przypada ponad 40% wszystkich rejestracji. W rezultacie udział w rynku pojazdów NGV zmniejszył się o połowę w trzecim kwartale 2022 r. w porównaniu z tym samym okresem rok temu. Sprzedaż samochodów na LPG spadła o 9,5% do 55 418 sztuk, ponieważ spadki zanotowały dwa największe rynki tego paliwa: Francja (-14,9%) i Włochy (-3,1%).

W Polsce w okresie styczeń – wrzesień 2021 sprzedano 3 308 modeli na paliwa LPG, a w analogicznym okresie 2022 – 2 832 sztuki

Zatem widać tendencję wzrostową sprzedaży wersji BEV. Zapewne jednak wkrótce zacznie się duża sprzedaż wersji benzynowych i diesla. Prawdopodobne bowiem, że przed zakazem rejestracji wersji spalinowych, dealerzy zdecydują się na zarejestrowanie dużej licxzby samochodów, aby jako rejestrowane wcześniej sprzedawać je klientom

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.