Procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku. UDT ma do 30 dni na badanie, średnio robi to w 10

Jak krok po kroku wykonać procedurę odbioru stacji ładowania pojazdów elektrycznych? Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) zaprezentowało raport, który wyjaśnia to w przejrzysty i prosty sposób.

Jak krok po kroku wykonać procedurę odbioru stacji ładowania pojazdów elektrycznych? Kompleksowy przewodnik, którego celem jest ułatwienie i przyspieszenie wdrażania infrastruktury dla pojazdów elektrycznych w Polsce, znajduje się tutaj – KLIKNIJ i SPRAWDŹ.

Wpływ na tempo rozbudowy infrastruktury dla EV mają w głównej mierze polskie przepisy. Ich pierwotna wersja powstała w 2019 roku. Mowa o rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury drogowej transportu publicznego, będące jednym z aktów wykonawczych Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Znowelizowana wersja ustawy, która weszła w życie 24 grudnia 2021 roku wprowadza szereg zmian, które uwzględniono w najnowszej wersji przewodnika pt. "Procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku", przygotowanego przez PSPA i UDT.

Dzięki współpracy z PSPA powstał kolejny projekt, dzięki któremu operatorzy mogą w prosty i przyjazny sposób poznać procedurę odbioru stacji krok po kroku. Cieszę się, że UDT uczestniczy w inicjatywach, które wspierają rozwój elektromobilności w Polsce i jednocześnie promują w branży wysokie standardy bezpieczeństwa

– podkreśla Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Przewodnik, w przystępnej i infograficznej formie, opisuje zasady odbioru ładowarek wymienione w ministerialnym akcie prawnym. Przedstawia także przepisy regulujące m.in. rodzaje badań, jakim podlegają stacje ładowania i punkty ładowania oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez UDT. Zgodnie z rozporządzeniem UDT ma do 30 dni na przeprowadzenie badania. Jednak dzięki optymalizacji procesów wewnętrznych, statystycznie w 2021 roku było to 10 dni – 1/3 czasu wynikającego z rozporządzenia.

Raport składa się z informacji podstawowych, zawierających ogólne pojęcia dotyczące infrastruktury ładowania. Ponadto opisuje kwestie związane z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń, w tym wyposażeniem, oznakowaniem, utrzymaniem, pomiarami oraz wyłączeniem z eksploatacji urządzeń ładujących. W raporcie PSPA znajdują się także wymagania techniczne odnoszące się m.in. do gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych oraz badania technicznych realizowanych przez UDT w zakresie zasad ich prowadzenia, eksploatacji, opłat czy kompleksowego opisu odbioru. Zwieńczeniem raportu jest komplet 10 załączników dotyczących w/wym. badań.

Kompleksowy przewodnik skierowany jest przede wszystkim do szerokiego grona odbiorców, zarówno operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania czy podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i potencjalnych inwestorów oraz podmiotów budujących i utrzymujących punkty ładowania dla autobusów. Wierzę, że wiedza w nim przedstawiona ułatwi rozwój sieci EV w Polsce

– mówi Filip Opoka, Radca Prawny PSPA/partner OCTOlegal.

Jak krok po kroku wykonać procedurę odbioru stacji ładowania pojazdów elektrycznych? Przewodnik znajduje się tutaj – KLIKNIJ i SPRAWDŹ.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.