Zielone tablice dla samochodów elektrycznych i wodorowych już od 2020 roku

Zielone tablice rejestracyjne otrzymają przyjazne środowisku samochody elektryczne i wodorowe. Ministerstwo Infrastruktury ujawniło swoje plany w najnowszym rozporządzeniu.

Na polskich drogach pojawią się nowe tablice rejestracyjne - będą miały czarne litery i cyfry orz zielone tło. Ministerstwo Infrastruktury chce aby nowych tablic używały samochody elektryczne i wodorowe. Rozporządzenie Ministerstwa to odpowiedź na ustawę o elekromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawodawca zapisał tam, że "pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich nape?du".

Zielone tablice rejestracyjne otrzymają tylko samochody elektryczne oraz wodorowe. Hybrydy typu plug-in będą traktowane jak klasyczne auta. Posiadacze hybryd ładowanych z gniazdka nie będą mogli liczyć nie tylko na wjazd do stref czystego transportu, ale także na planowane dopłaty do ekologicznych aut. O dopłatach pisaliśmy więcej w tym materiale:

Zgodnie z projektem wsparcie przeznaczone jest na nabycie nowego pojazdu elektrycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności tj.pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,także nie obejmuje to hybryd typu plug-in oraz zwykłych hybryd. - możemy przeczytać w komunikacie, który Ministerstwo Energii wysłało na skrzynkę Moto.pl.

Przepis o zielonych tablicach rejestracyjnych wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Wtedy właściciele samochodów elektrycznych i wodorowych będą mogli składać wnioski o nowe tablice do urzędów.

Źródło: TVN24Bis

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.