Państwo oddaje VAT - wyrok ETS

Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, co wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oznacza dla ich firm. By je rozwiać, Ministerstwo Finansów wydało specjalne oświadczenie o sposobie zwrotu nadpłaconego VAT-u i metodzie jego rozliczania.

"W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi skutków w podatku dochodowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że podatnicy, którzy w związku z tym wyrokiem dokonają odliczenia podatku od towarów i usług poprzez dokonanie korekty rozliczenia w tym podatku, nie są obowiązani do korygowania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Kwota zwrotu lub obniżenia podatku w części uprzednio zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów będzie stanowiła przychód w podatku dochodowym w momencie otrzymania zwrotu. Wynika to wprost z art. 14 ust. 2 pkt 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie z odrębnymi przepisami, naliczony podatek od towarów i usług stanowi przychód w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów." - oto pełna treść oświadczenia Ministerstwa Finansów.

Co to oznacza? W dużym skrócie tyle, że firmy, które w ciągu ostatnich kilku lat wrzuciły w koszty uzyskania przychodów nieodliczony VAT za samochody, nie muszą teraz dokonywać korekty tych kosztów.

Z kolei odzyskany VAT mogą traktować jako przychód w momencie jego otrzymania i na bieżąco rozliczać. NIe trzeba więc korygować kosztów uzyskania przychodów w CIT lub PIT. Wystarczy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty VAT, skorygować deklarację watowską i czekać na przelew.

Informacje o wyroku ETS znajdziesz też w rozmowie z Jerzym Martinim, , doradcą podatkowym w kancelarii Baker & McKenzie, która reprezentowała spółkę Magoora przed ETS w sporze z polskim fiskusem