Więcej VW w Porsche czy Porsche w VW?

Porsche przejęło kolejne udziały w koncernie Volkswagena i ma już 50,76% głosów w zgromadzeniu akcjonariuszy. Niewykluczone, że ten udział zwiększy się aż do 75%, jeśli Porsche uzna to za dobrą inwestycję. A konsekwencji można mu pozazdrościć.

Za sześć miliardów euro Porsche kupiło dodatkowe akcje, zwiększając swój udział w koncernie Volkswagena z 42 do prawie 51 procent. Rodzina Porsche zamierza jeszcze w tym roku zwiększyć swój udział do 75 procent, jeśli kurs akcji na to pozwoli. Jednakże nawet wtedy właściciele Porsche nie przejmą kontroli nad koncernem Volkswagena.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi specyficznymi przepisami dotyczącymi tylko tego koncernu, pakiet kontrolny Volkswagena wynosi aż osiemdziesiąt procent. Dwadzieścia procent akcji posiada przy tym kraj związkowy Dolnej Saksonii, w którym leżą zakłady Volkswagena. Sytuacja ta może się jednak zmienić w przyszłości, gdyż Komisja Europejska od lat domaga się likwidacji tego wyjątkowego "prawa Volkswagena".

Dzięki przekroczeniu progu połowy głosów, Porsche uzyskuje także wpływ na szwedzką Scanię. Będzie mogło kupić jej akcje po preferencyjnych cenach, ustalanych przez szwedzkie prawo. Cena akcji będzie medianą z 20 ostatnich notowań przed przejęciem większości akcji VW. Mimo to decydenci Porsche zapewniają, że nie mają interesów w Scanii i nie kupią jej udziałów.