Kierowca jak sanitariusz - zmiany w prawie o ruchu drogowym

Starasz się oprawo jazdy? Od 11 kwietnia nieco trudniej jest je zdobyć - obowiązują zmienione przepisy ruchu drogowego i nowe, dodatkowe pytania egzaminacyjne. A to jeszcze nie koniec zmian!

Zarówno policjanci, jak i specjaliści medycyny ratowniczej od kilku lat kwestionowali merytoryczną poprawność pytań z zakresu pierwszej pomocy w testach egzaminacyjnych na prawo jazdy. Od 11 kwietnia obowiązują 23 nowe pytania i nowe standardy poprawności odpowiedzi dotyczące tzw. pomocy przedmedycznej, uwzględniające aktualny zakres wiedzy, m.in. zgodność z zasadami opracowanymi przez europejskich i polskich specjalistów resuscytacji (patrz niżej). Zmiany dotyczą m.in.: postępowania w przypadku krwawienia z ran, stosowania opasek uciskowych, unieruchamiania kończyn, oparzeń, nagłego zatrzymania krążenia, masażu serca i tzw. sztucznego oddychania, tzw. pozycji bocznej ustalonej (poszkodowanego), stwierdzania przytomności u poszkodowanego, zabezpieczenia miejsca wypadku samochodowego. Dodatkowy skutek zmian - można się spodziewać, że kierowcy przechodzący szkolenie po przekroczeniu liczby punktów karnych odbędą też kurs poszerzony o nowe standardy udzielania pierwszej pomocy. Nawet jeśli masz już prawo jazdy, to i tak musisz (!) przyswoić sobie nowe zasady - obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma każdy. Trzeba więc to umieć! Inne zmiany to nowe zasady, a w ślad za nimi także dwa nowe pytania egzaminacyjne z obowiązującego od 17 kwietnia całorocznego używania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej.

Wielki powrót rikszy

Są też propozycje zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym - w części dotyczącej rowerzystów i motorowerzystów. W Dziale I Przepisy Ogólne w art. 2 postuluje się rozszerzenie ustępu 47 o ustęp 47a: wózek rowerowy - rower wielośladowy konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy. Wraca więc riksza! Być może niektórzy pamiętają takie pojazdy z ulic polskich miast, zwłaszcza Warszawy, gdzie w czasie okupacji i tuż po wojnie woziły one pasażerów, a jeszcze w latach 70. woziły także meble, np. ze sklepu przy ulicy Grochowskiej.

Zmiany proponowane są też do ustępu 46: motorower - pojazd samochodowy dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 ccm lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 KW , którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km.

To ważne poprawki -wytłuszczonym drukiem zaznaczyliśmy zmiany. Po pierwsze, uwzględniają rozwój techniczny (zwłaszcza lekkich skuterów, tzw. pięćdziesiątek), bo do tej pory -w przeciwieństwie do motocykla - motorower, chociaż miał silnik spalinowy, to nie był pojazdem samochodowym, co rodziło różne konsekwencje w traktowaniu motorowerzystów przez prawo drogowe. Po drugie, sankcjonują praktykę - na polskim rynku od kilku lat były dostępne skutery i motorowery z napędem elektrycznym, a kodeks drogowy pomijał je całkowicie! Nie można więc było nimi jeździć do szkoły lub pracy bez narażenia się na dolegliwości ze strony policji, bo ustawa nie regulowała dopuszczenia takich pojazdów do ruchu na drogach publicznych!

Ryzykowna strefa zamieszkania

Postulowane są też zmiany związane ze stosowaniem znaku informacyjnego D-40 "Strefa zamieszkania" . Dlaczego? Ta popularna wizualizacja (na dużej niebieskiej tablicy widnieją: idący pieszy, chłopiec z piłką, samochód i dom) czasami bywa, niestety, myląca i powoduje groźne sytuacje. Na przykład: kierowca wjeżdża w taką strefę, widząc ten znak, musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Tymczasem pieszy częstokroć nie wie, że znajduje się w takiej strefie, nie widzi tablicy, nie wie, że ma pierwszeństwo. A widząc nadjeżdżający pojazd, jako strona potencjalnie słabsza, stara się go przepuścić. Kierowca, zobowiązany znakiem do ustąpienia pierwszeństwa, widząc pieszego, hamuje, aby go przepuścić. Pat. Po chwili ruszają obaj! Póki stosowanie znaku "D-40" nie zostanie doprecyzowane, zachowajmy w strefach zamieszkania szczególną ostrożność zarówno jako kierowcy, jak i piesi.

Dla zawodowców

Zmienił się też 11 kwietnia zakres czasu pracy kierowcy wykonującego przewozy drogowe. W testach egzaminacyjnych na prawo jazdy kategorii C i D pojawiły się więc po dwa nowe pytania o godzinowe normy odpoczynku kierowcy. Warto, by przyszli i obecni zawodowcy zapoznali się z Rozporządzeniem WE 561/2006.

Resuscytacja

od łac. resuscitatio - przywracanie - oznacza czasowe zastąpienie funkcji układu oddechowego sztuczną wentylacją (np. metodą usta-usta) oraz funkcji układu krążenia (np. przez wymuszający obieg krwi zewnętrzny masaż serca), a następnie przywrócenie tych funkcji (resuscytacja krążeniowooddechowa).

Potocznie resuscytacja jest utożsamiana z reanimacją. Powszechne nauczanie resuscytacji jest bardzo ważne w medycynie ratowniczej, bo zwiększa szanse ofiary wypadku na uzyskanie skutecznej pomocy. Stąd tak istotne także dla kierowców było uchwalenie w Polsce nowej ustawy o ratownictwie medycznym. Ministerstwo Zdrowia powołało Polską Radę Resuscytacji - patrz: www.prc.krakow.pl Pod tym adresem znajdziesz więcej informacji o ratownictwie medycznym.