Poradnik | Co zrobić po odholowaniu auta?

Wyobraź sobie taką sytuację: zaparkowałeś samochód pod sklepem, wracasz z zakupów, a auta nie ma. Paniczne poszukiwania w najbliższej okolicy nie przynoszą rezultatów. Co robić?
Parkowanie na miejscu dla inwalidów bez odpowiednich uprawnień może skończyć się odholowaniem samochodu Parkowanie na miejscu dla inwalidów bez odpowiednich uprawnień może skończyć się odholowaniem samochodu Fot. Michal Lepecki / Agencja Wyborcza.pl

Mogą odholować

Kradzieże - chociaż z roku na rok jest ich w Polsce mniej - wciąż spędzają sen z powiek właścicieli samochodów. Także tych, którzy mają wykupione autocasco, bo perspektywa składania zeznań na policji i tłumaczenia się ubezpieczycielowi nie należy do najprzyjemniejszych. Nic więc dziwnego, że zniknięcie samochodu z miejsca postojowego zazwyczaj rodzi panikę i powoduje mnóstwo stresu. Na szczęście brak pojazdu w miejscu, gdzie się go zaparkowało, nie zawsze oznacza, że padł łupem złodziei. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że został odholowany na polecenie mundurowych.

Ustawa o ruchu drogowym przewiduje sytuacje, w których służby mundurowe mają prawo zadecydować o usunięciu pojazdu. Zazwyczaj zdarza się to w przypadku:

- pozostawienia samochodu w miejscu, gdzie jest to zabronione (np. zakaz postoju),

- auto utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu (np. zaparkowany na pasie ruchu),

- auto znajduje się w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zostanie usunięte na koszt właściciela (np. zakaz zatrzymywania z umieszczoną pod nim białą tabliczką z symbolem odholowywanego pojazdu).

Coraz częściej decyzja o usunięciu podejmowana jest w przypadku zaparkowania samochodu bez odpowiednich uprawnień na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej oraz wtedy, gdy jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Do podejmowania decyzji o odholowaniu auta uprawnieni są policjanci, strażnicy miejscy/gminni oraz osoby dowodzące akcją ratowniczą, czyli m.in. strażacy.

fot. kj

Centrum Gdańska. Usuwanie źle zaparkowanego auta przez Straż Miejską Centrum Gdańska. Usuwanie źle zaparkowanego auta przez Straż Miejską Fot. Beata Kitowska / Agencja Wyborcza.pl

Odholowali, czy nie?

No dobrze, wiemy już, że samochód, który zniknął, mógł zostać usunięty, a nie skradziony. Jak nabrać pewności w tej sprawie? Najlepszym rozwiązaniem jest zadzwonienie na policję (numer 997 lub 112 z prośbą o połączenie z policjantami). Funkcjonariusze są informowani przez pozostałe służby o zleceniu przez nie odholowania pojazdu i przekażą tę informację kierowcy. Zazwyczaj dyspozycje w tej sprawie wydaje straż miejska/gminna i to z nią należy kontaktować się w dalszej kolejności.

Przez telefon (numer 986) można dowiedzieć się, jak wygląda procedura, tzn. gdzie należy się zgłosić i jakich formalności dopełnić. Przed wydaniem auta konieczna będzie wizyta w siedzibie straży miejskiej/gminnej, gdzie zjawić się powinien właściciel auta lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem. Strażnicy wypisują mandat i wydają druk przelewu za holowanie oraz za czas przechowywania pojazdu na parkingu (liczba rozpoczętych dni liczona jest od dnia odholowania do dnia odbioru samochodu z parkingu). Chcąc odebrać auto należy uiścić stosowną kwotę, przy czym nie ma możliwości rozłożenia płatności na raty, czy też jej umorzenia przed wydaniem pojazdu.

Po wpłaceniu należnej kwoty należy udać się na wskazany parking. Aby odebrać samochód, trzeba okazać:

- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu,

- zezwolenie na odbiór samochodu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycje usunięcia pojazdu (dotyczy sytuacji, gdy auto odholowano, bo jego używanie mogło zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniało ono prowadzenie akcji ratowniczej),

- dowód rejestracyjny lub pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,

- dowód uiszczenia opłaty za usuniecie z drogi i przechowanie pojazdu.

Może przepaść na zawsze

Nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia może skończyć się przepadkiem auta na rzecz powiatu, o ile z takim wnioskiem wystąpią do sądu jego władze. Kosztami związanymi z usunięciem, przechowaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem samochodu obciąża się każdorazowo właściciela lub posiadacza auta (solidarnie). Z kolei nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem porzuconego pojazdu na własność powiatu.

01.10.2013 Wroclaw , Straz Miejska . fot . Mieczyslaw Michalak / Agencja Gazeta Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

Maksymalna stawka za usunięcie samochodu to 483 zł i 38 zł za postój na parkingu Maksymalna stawka za usunięcie samochodu to 483 zł i 38 zł za postój na parkingu Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

Kosztowna impreza

Odholowanie auta oznacza spore wydatki. Przede wszystkim jego właściciel karany jest mandatem, którego wysokość zależy od popełnionego wykroczenia. Na przykład zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania może się skończyć grzywną wynoszącą 300 zł. Do tego doliczyć należy koszty odholowania samochodu i ewentualnego jego pobytu na parkingu strzeżonym. Ich wysokość ustalają poszczególne samorządy, przy czym dla przykładu:

- maksymalna stawka za usunięcie pojazdu o masie do 3,5 tony to 483 zł i 38 zł za postój na parkingu,

- maksymalna stawka za usunięcie motocykla to 220 zł i 25 zł za postój na parkingu.

Co ciekawe, opłatę za usunięcie auta (bez kosztów pobytu na parkingu) ponosi się nawet wtedy, gdy kierowca zdąży "dopaść" holownik i wykonujących swoje zadania pracowników firmy holującej jeszcze przed zabraniem przez nich pojazdu.

Stawki za odholowanie samochodów osobowych i ich pobyt na parkingu strzeżonym w wybranych miastach:

Miasto

Koszt usunięcia w przypadku odholowania

Koszt wezwania lawety

Pobyt na parkingu (doba)

Gdańsk 440 zł 440 zł 33 zł

Poznań

475 zł

420 zł

35 zł

Szczecin

478 zł

287 zł*/359 zł**

37 zł

Warszawa

478 zł

478 zł

37 zł

Kraków 483 zł 483 zł 38 zł

Katowice

483 zł

241,5 zł*/386,4 zł**

38 zł

Wrocław

483 zł

220 zł

38 zł

* w przypadku wyjazdu do miejsca zdarzenia,
** w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności załadunku pojazdu.

Fot. Dariusz Borowicz / Agencja

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.