Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce | Ranking 2013

W najwolniejszych miastach Polski średnia prędkość pojazdów nie przekracza 36 km/h. Wolno? To i tak szybciej niż kiedyś. Po których miastach jeździ się najgorzej? Odpowiadamy
Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce to... Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce to... Fot. Archiwum

Wstęp

Na początek dobra wiadomość dla zmotoryzowanych - w porównaniu z ostatnim rankingiem z grudnia 2012, odnotowano wzrost średnich prędkości w centrach miast. W grudniu 2012 prędkość, z jaką poruszały się samochody w najwolniejszych miastach, wynosiła 33,5 km/h - dziś nawet w najwolniejszych miastach prędkościomierze wskazują ok. 35,5 km/h. Wzrostowi prędkości towarzyszyło też przetasowanie na podium.

Zwycięzca nie jest sam

Pierwsze miejsce w rankingu miast zajęły Łódź i Poznań. W obu miastach średnia prędkość, z jaką poruszają się samochody, wynosi 35,5 km/h. W poprzednim, grudniowym rankingu Poznań i Łódź uplasowały się niewiele dalej i zajęły odpowiednio 2. oraz 3. miejsce. Taki awans może niekoniecznie ucieszyć kierowców. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu z grudniem 2012 nie doszło do pogorszenia sytuacji drogowej. Można nawet mówić o niewielkim wzroście prędkości.

Trójka z drugiego miejsca

Drugie miejsce zajęły aż trzy miasta: Kraków, Olsztyn oraz Wrocław. Średnia prędkość pojazdów oscyluje w nich w granicach 36 km/h. Warto zauważyć, że w poprzednim, grudniowym rankingu to Wrocław i Kraków były najwolniejszymi miastami.

Ostatni na podium

Trzecie miejsce przypadło w udziale stolicy. Średnia prędkość w Warszawie oscyluje obecnie wokół 36,5 km/h. Wcześniej Warszawa zajmowała 2. miejsce i jeździło się po niej z prędkością 34 km/h. Można powiedzieć zatem, że kierowcy mają powody do umiarkowanego zadowolenia: w Warszawie pojazdy poruszają się obecnie trochę szybciej niż w grudniu 2012.

Ranking "Najwolniejsze miasta w Polsce 2013"

Najwolniejsze miasta w Polsce 2013Średnie prędkości w godzinach szczytu w odległości 0-2 oraz 2-3 km od centrum (Źródło: Korkowo.pl)

Oto szczegółowe wyniki dla poszczególnych miast:

Łódź

W samym sercu Łodzi średnie prędkości oscylują wokół 31 km/h. W dalszych obszarach miasta prędkościomierze wskazują już wyższe wartości, wahające się między 40 a 52 km/h. Najnowsze wyniki badań warto zestawić z danymi zebranymi ze wcześniejszych pomiarów. W porównaniu z prędkościami osiąganymi przez kierowców zimą 2012, obecna sytuacja na drogach nie uległa znaczącej poprawie - przynajmniej jeśli chodzi o prędkość poruszania się pojazdów. W przypadku porównania rok do roku (czyli maj 2012 vs maj 2013) można mówić nawet o niewielkim regresie w ścisłym centrum miasta. W maju 2012 średnia prędkość wynosiła tam 33 km/h, dziś jest to 31 km/h.

Najwolniejsze miasta w Polsce 2013

Poznań

Z analizy zebranych danych wynika, że średnia prędkość w centrum Poznania nie uległa prawie żadnym zmianom w porównaniu z ostatnim badaniem: nadal oscyluje wokół 30 km/h. Pewnym pocieszeniem dla kierowców może być fakt, że już w odległości 2-5 km od centrum miasta prędkościomierze wskazują ok. 40 km/h.

Uciekaj z miasta. Oto najlepsze auta na wakacje [ZESTAWIENIE]

W jeszcze dalszych obszarach miasta, średnia prędkość pojazdów waha się między 46 a 54 km/h. Warto zaznaczyć, że od maja 2012 można mówić o pewnej stabilizacji w zakresie prędkości osiąganych przez zmotoryzowanych. Choć odnotowano niewielki wzrost, wartości te nie uległy większym wahaniom.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Kraków

Średnie prędkości w ścisłym centrum Krakowa nadal oscylują wokół 30 km/h. W porównaniu z grudniem 2012 odnotowano jedynie niewielkie przyspieszenie (z 29 km/h do 31 km/h). Podobnie jest w odległości 2-5 km od centrum. Średnia prędkość pojazdów wzrosła (w porównaniu z grudniem) z 38 km/h do 41 km/h. W jeszcze dalej położonych obszarach miasta średnie prędkości pojazdów oscylują obecnie wokół 50 km/h, czyli podobnie jak w grudniu 2012.

Trudno jednoznacznie ocenić, dlaczego średnia prędkość samochodów nie wzrosła znacząco po zakończeniu zimy. Możliwe, że przyczyna leży w wiosennych warunkach drogowych, które również nie rozpieszczają kierowców. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że bez względu na pogodę, centra dużych miast są zakorkowane i szybsza jazda jest często po prostu niemożliwa.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Olsztyn

Średnia prędkość w ścisłym centrum Olsztyna wynosi 32 km/h, w porównaniu z poprzednimi pomiarami (z grudnia i maja 2012 ) nie ma właściwie żadnej różnicy. Analogicznie przedstawia się sytuacja 2-5 km od centrum, gdzie prędkościomierze wskazują 40 km/h - podobne wartości otrzymano też w trakcie dwóch poprzednich badań.

W odległości 5-10 km od serca miasta, pojazdy poruszają się z prędkością ok. 58 km/h. Na obrzeżach Olsztyna średnia prędkość samochodów wynosi 68 km/h.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Wrocław

W obszarze oddalonym od centrum nie więcej niż 2 km średnie prędkości kierowców oscylują wokół 33 km/h. Podczas ostatniego badania (w grudniu 2012) prędkość w tym miejscu wynosiła mniej, bo 29 km/h. W obszarze położonym 2-5 kilometrów od centrum średnia prędkość pojazdów wynosi ok. 39 km/h, czyli prawie tyle samo, co podczas grudniowego pomiaru (28 km/h). W obszarze oddalonym od centrum Wrocławia o 5-10 kilometrów prędkościomierze wskazują 54 km/h. Jeszcze dalej, w promieniu 10-15 kilometrów od serca miasta, samochody poruszają się z prędkością 57 km/h. W porównaniu z poprzednim badaniem odnotowano tu przyspieszenie o średnio 5 km/h.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Warszawa

W ścisłym centrum miasta prędkość pojazdów w maju wyniosła ok. 32 km./h. W porównaniu z ostatnim badaniem z grudnia 2012 mamy tu do czynienia z niewielkim wzrostem. W częściach miasta położonych dalej od centrum średnie prędkości samochodów oscylują już wokół 40 km/h. Tu również możemy zauważyć nieznaczną poprawę w porównaniu z poprzednimi edycjami badania.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Lublin

W centrum miasta średnia prędkość pojazdów wynosi 37 km/h. W grudniu 2012 była ona niewiele mniejsza i wynosiła 36 km/h. Prawdziwą zmianę widać dopiero, kiedy spojrzy się na wyniki badań dotyczących obszarów bardziej oddalonych od centrum Lublina. W odległości 5-10 kilometrów od centrum średnia prędkość pojazdów wynosi obecnie 51 km/h, w porównywaniu z grudniem 2012 odnotowano zatem wzrost prędkości średnio o 6 km/h. Podobną zależność można zaobserwować na obrzeżach miasta. W grudniu 2012 średnia prędkość wynosiła tam 53 km/h, dziś jest to już 57 km/h.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Białystok

W centrum Białegostoku średnie prędkości pojazdów wynoszą ok. 34 km/h. Im dalej od niego, tym większe wartości wskazują prędkościomierze. Np. w odległości 2-5 km od centrum średnia prędkość samochodów wynosi już ok. 41 km/h. Warto zwrócić uwagę, że sytuacja na białostockich drogach wygląda dziś prawie tak samo, jak w grudniu 2012.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Bydgoszcz

W ścisłym centrum Bydgoszczy średnia prędkość pojazdów wynosi 34 km/h, czyli jest o 2 km/h wyższa niż w grudniu 2012. W odległości 2-5 kilometrów od serca miasta, prędkościomierze wskazują 41 km/h. Dalej jest jeszcze szybciej - w obszarze położonym 5-10 km od centrum pojazdy poruszają się z prędkością 54 km/h, a w odległości 10-15 km z prędkością 60 km/h.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Kielce

Zebrane dane wskazują, że średnia prędkość, z jaką poruszają się pojazdy w ścisłym centrum miasta, wynosi 34 km/h. Taka prędkość pozwala na w miarę swobodne poruszanie się po mieście, jednak w porównaniu z innymi miastami podobnej wielkości, wcale nie należy do najwyższych. Warto zwrócić uwagę, że np. w Gorzowie Wielkopolskim średnia prędkość w centrum wynosi 36 km/h, w Lublinie 37 km/h, a w Rzeszowie 35 km/h.

Należy również zauważyć, że prędkościomierze będą wskazywać wyższe wartości w miarę oddalania się od centrum Kielc. W odległości 2-5 km od serca miasta pojazdy poruszają się z prędkością 41 km/h. W obszarze oddalonym od centrum o 5-10 km, wartość ta rośnie do 54 km/h, a jeszcze dalej, już na obrzeżach miasta, wynosi 57 km/h.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Szczecin

Średnie prędkości kierowców wzrosły w całym mieście. W grudniu roku 2012 średnia prędkość pojazdów w ścisłym centrum miasta wynosiła 32 km/h. Dziś prędkościomierze wskazują ok. 34 km/h. Jest to stosunkowo niewielka różnica, ale warto ją odnotować.

W przypadku Szczecina doskonale sprawdza się zasada mówiąca o tym, że im dalej od centrum, tym płynniej można się poruszać. W centrach miast średnie prędkości pojazdów bywają dużo niższe niż te w dalej położonych obszarach. Nic w tym dziwnego: serca miast, szczególnie w godzinach szczytu, tętnią życiem także tym drogowym. Większe zagęszczenie ruchu sprzyja powstawaniu korków.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Rzeszów

W przypadku Rzeszowa w ścisłym centrum prędkościomierze wskazują ok. 35 km/h. W porównaniu z ostatnim badaniem z grudnia 2012 mamy do czynienia z niewielkim wzrostem prędkości (z 33 km/h na 35 km/h).

W obszarze położonym 2-5 kilometrów od centrum średnia prędkość pojazdów jest już sporo wyższa i oscyluje wokół 44 km/h. Ponownie mamy tu do czynienia z małym wzrostem prędkości: w grudniu 2012 wynosiła ona 42 km/h.

Szczęście, a dokładniej mówiąc - prędkość, sprzyja tym, którzy poruszają się po obszarach Rzeszowa oddalonych od centrum o więcej niż 5 kilometrów. Ich średnia prędkość może wynieść nawet 61 km/h. Warto jednak zauważać, że podobne wyniki odnotowano we wcześniejszych badaniach, zatem można mówić o pewnej drogowej stabilizacji.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Opole

Wyniki pomiarów wskazują, że w ścisłym centrum miasta średnia prędkość pojazdów oscyluje wokół 33 km/h. W przypadku Opola potwierdziła się też znana prawidłowość: im dalej od serca miasta, tym większe wartości wskazywane przez prędkościomierze.

Porównywarka cen, opinie ekspertów i użytkowników, aktualne promocje - kup samochód z Autotraderem

W odległości 2-5 kilometrów od centrum, średnia prędkość pojazdów wynosi 47 km/h. W obszarze położonym 5-10 km od centrum pojazdy poruszają się z prędkością 59 km/h. Na obrzeżach i drogach dojazdowych do miasta, średnia prędkość może wynieść nawet 74 km/h.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Gdańsk

Zebrane dane wskazują, że średnia prędkość pojazdów w samym sercu Gdańska oscyluje wokół 41 km/h. W porównaniu z ostatnim badaniem przeprowadzonym w grudniu 2012 pojazdy poruszają o 3 km/h szybciej.

Warto zauważyć, że w dalej położonych obszarach Gdańska średnia prędkość pojazdów ulega zwiększeniu do nawet 53 km/h. W porównaniu z ostatnim badaniem nie nastąpiły w tych miejscach żadne zmiany.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Gorzów Wielkopolski

Kierowcy poruszający się po Gorzowie Wielkopolskim są w dość komfortowej sytuacji, zwłaszcza jeżeli porównać ich do zmotoryzowanych w większych miastach. W ścisłym centrum Gorzowa Wielkopolskiego średnia prędkość pojazdów wynosi 36 km/h. W porównaniu z innymi miastami wojewódzkimi wypada on całkiem dobrze.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieje spora różnica między prędkością pojazdów w obszarze 0-2 km a prędkością w obszarze 2-5 km. W samym sercu miasta średnia prędkość wynosi 36 km/h. Niewiele dalej mamy już do czynienia zwartością wynoszącą ok. 50 km/h. Jest to na pewno dobra informacja dla tych kierowców, którzy poruszają się po tym obszarze. Jak nietrudno zgadnąć, największe prędkości, oscylujące wokół 60 km/h, mogą osiągnąć zmotoryzowani poruszający się na obrzeżach i drogach wlotowych do Gorzowa Wielkopolskiego.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Katowice

W ścisłym centrum miasta średnia prędkość (w porównaniu z grudniem 2012) spadła z 46 km/h do 41 km/h. Należy zauważyć, że mimo spadku, w centrum Katowic nadal jedzie się dość szybko, zwłaszcza w porównaniu z innymi dużymi miastami. W końcu ostatnie miejsce w rankingu i status najszybszego miasta zobowiązują.

Najwolniejsze miasta w Polsce

Podsumowanie

W wojewódzkich miastach Polski średnie prędkości na ogół nie ulegały większym wahaniom w porównaniu z poprzednim, grudniowym badaniem. Kierowców powinna ucieszyć zauważalna, choć stosunkowo niewielka tendencja wzrostowa średnich prędkości. W badaniu z grudnia 2012 średnia prędkość miast, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce wynosiła 34 km/h. Obecnie średnia prędkość miast, które znalazły się na podium, wynosi już 36 km/h.

Źródło: Korkowo.pl

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.