Nowe pytania na prawo jazdy. Banalne i trudne. Zagną niejednego kierowcę

1 / 13

Czy inspektor transportu drogowego podczas kontrolowania pojazdu, który wykonuje transport drogowy, ma prawo weryfikować dane o pojeździe w Centralnej Ewidencji Pojazdów?

2 / 13

Jak postąpi policjant, jeżeli podczas kontroli drogowej ujawni, że przekroczyłeś prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowany, ale było to związane z ratowaniem ludzkiego życia:

3 / 13

W jakim przypadku możesz przewozić trzecie dziecko o wzroście poniżej 135 cm, na tylnym siedzeniu samochodu osobowego lub ciężarowego, przytrzymywane jedynie pasami bezpieczeństwa?

4 / 13

W jakim przypadku należy uzyskać pozytywny wynik z kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, aby otrzymać zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

5 / 13

Na jak długo pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h uprawnia do kierowania pojazdem?

6 / 13

Jaki dokument jesteś zobowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu?

7 / 13

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu samochodowego do ruchu jest:

8 / 13

Jakie warunku musisz spełnić, żeby po skończonym okresie zatrzymania nieprzekraczającym roku odzyskać prawo jazdy?

9 / 13

W którym przypadku nie ma obowiązku przewożenia dziecka o wzroście poniżej 150 cm w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu podtrzymującym zapewniającym bezpieczeństwo dziecka?

10 / 13

Na jak długo zostanie zatrzymane prawo jazdy kierowcy, który przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym?

11 / 13

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą?

12 / 13

Co grozi kierowcy, który samochodem ciężarowym przewozi o dwie osoby więcej od liczby miejsc wpisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu?

13 / 13

Jakie negatywne skutki dla kierującego pojazdem może powodować zaśnieżenie lub oblodzenie jezdni?

Trudne, łatwe, podchwytliwe, banalne, zaskakujące - pytania na teoretycznym egzaminie na prawo jazdy są przeróżne. Wybraliśmy dzisiaj niektóre, które dopisano niedawno.