Kiedy wymieniamy prawo jazdy?

Nowa ustawa o kierujących pojazdami czeka już tylko na prezydencki podpis. Jakie są jej najważniejsze zapisy?

Główny cel zmiany przepisów to zmniejszenie liczby ciężkich wypadków drogowych - w Polsce trzykrotnie wyższej niż średnia w krajach UE - i zminimalizowanie nieprawidłowości w szkoleniu kierowców. Ustawa wejdzie w życie po upływie roku od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem kilku przepisów, które wejdą w życie w styczniu 2013 r. Jakie są jej najważniejsze zapisy?

Okres próbny

Nowe przepisy wprowadzają m.in. 2-letni okres próbny dla każdego kierowcy, który uzyska prawo jazdy kategorii B. Młodzi kierowcy po popełnieniu dwóch wykroczeń zostaną skierowani na kurs reedukacyjny, a po popełnieniu trzeciego wykroczenia lub jednego przestępstwa drogowego stracą uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Ich auta będą oznakowane naklejką z zielonym listkiem na szybie. W czasie okresu próbnego kierowcy nie będą mogli przekraczać 50 km/h w terenie zabudowanym i 80 km/h poza nim.

Kursy reedukacyjne na nowo

Zgodnie z nowymi przepisami, kierowcy z kompletem 24 punktów karnych zostaną skierowani na kurs reedukacyjny. Jeśli jednak w ciągu 5 lat od daty skierowania na kurs ponownie zgromadzą ponad 24 punkty, stracą uprawnienia do prowadzenia pojazdami i będą musieli ponownie odbyć szkolenie i zdać egzaminy. Wówczas zostaną objęci identycznymi rygorami jak początkujący kierowcy. Znikną natomiast obecne szkolenia, pozwalające zredukować stan konta o 6 punktów karnych.

Nowe kategorie i terminowe prawo jazdy

Od 14. roku życia można będzie uzyskać prawo jazdy kategorii AM, która ma zastąpić kartę motorowerową. Uprawnienia te zezwalają na prowadzenie motoroweru oraz lekkiego quada (osobę, która przed wejściem w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem bez stosownego dokumentu). Dla początkujących motocyklistów wprowadzona zostanie nowa kategoria A2, uprawniająca do prowadzenia jednośladu z silnikami o mocy do 47 KM (35 kW).

O prawo jazdy kategorii A1 będzie mógł ubiegać się już szesnastolatek. Po dwóch latach uzyska on prawo do zdawania na kategorię A2, a po kolejnych dwóch - na kategorię A. By móc przystąpić do kursu na prawo jazdy kategorii A bez uzyskania wcześniej kategorii A1 i A2, przyszły kierowca musi poczekać do 24. roku życia (do tej pory mógł to zrobić już w wieku 18 lat). Chroni to młodych i niedoświadczonych kierowców przed dostępem do najszybszych i najcięższych motocykli.

Prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E będzie ważne przez 15 lat, a pozostałych - przez 5 lat. Dokumentu nie uzyskają osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów ze względu na zły stan zdrowia. Metodą uzyskiwania informacji na ten temat będzie ankieta zdrowotna wypełniana pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ustawa zawiera też przepisy wprowadzające do prawa krajowego rozwiązania unijne dotyczące praw jazdy. Wymiana obecnych dokumentów na wydane zgodnie z nowym wzorem unijnym będzie potrwa do 2033 r. Niestety, nowe prawa jazdy będą droższe od obecnych.

Nowe wymagania wobec egzaminatorów

Ustawa zaostrza wymagania dopuszczające do wykonywania zawodu instruktora i egzaminatora. Nowością są tu obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego oraz badania psychologiczne. Ustawa wprowadza przepisy utrudniające kupowanie prawa jazdy. Osoby egzaminujące będą musiały składać oświadczenia majątkowe. Egzaminujący nie będą mogli podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i będą mieli ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na ośrodki nałożono obowiązek składania informacji o osobach uczestniczących w kursie. Oprócz tego, będą musiały informować o miejscu i czasie przeprowadzania poszczególnych zajęć wskazanych w programie. Te rozwiązania mają ukrócić zjawisko polegające na wystawianiu zaświadczeń osobom, które w ogóle nie uczestniczyły w zajęciach.

Marcin Sobolewski, źrodła: IAR, naukajazdy.pl


Zdążyć przed zimą - PORADNIK

Kamera cofania obowiązkowa w USA? - ZOBACZ WIĘCEJ

Hyundai Sonata - ogłoszenia

Więcej o: