Okres próbny dla młodych kierowców musi poczekać

Zmiany, których obawiali się młodzi kierowcy, nie wejdą w życie na początku stycznia. Wszystko przez opóźnienia w MSWiA

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego przeżywały prawdziwe oblężenie, od kiedy pojawiła się informacja, że wszyscy ci, którzy zdadzą egzamin na prawo jazdy po 4 stycznia, zostaną objęci specjalnym okresem próbnym. Jak udało nam się ustalić w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmiany muszą poczekać.

- Obecny poziom zaawansowania prac nad wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 wskazuje na poważne ryzyka, z którymi wiązałoby się uruchomienie nowego systemu z dniem 4 stycznia 2016 r. Priorytetem jest zapewnienie prawidłowej obsługi spraw obywatelskich w skali całego kraju. Należy mieć przy tym na względzie, iż do uruchomienia zmienionych rozwiązań pozostaje 41 dni, zaś na dzień dzisiejszy do wydania pozostają w dalszym ciągu kluczowe dla tego procesu akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym, pozostające zarówno w gestii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jak i innych resortów. Dlatego MSWiA rekomenduje przesunięcie daty wdrożenia systemu w życie - czytamy w komunikacie wysłanym do naszej redakcji.

CEPiK 2.0 to nowa Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. System kosztował około 140 mln zł, a korzystać będą z niego m.in. policja, sądy, WORD-y i starostwa wydające prawa jazdy. Od 4 stycznia CEPiK 2.0 miała też monitorować poczynania młodych kierowców, a zatem również obsługiwać rygorystyczny okres próbny. Skoro system nie jest gotowy, niemożliwe będzie egzekwowanie nowych przepisów. Samo MSWiA zarekomendowało, by opóźnić wprowadzenie go w życie.

Wszechwiedzący, egzekutor, filozof | Sprawdź jakim typem kierowcy jesteśSprawdź, jakim typem kierowcy jesteś

Na razie nie wiadomo, czy w związku z opóźnieniami, właściwe ministerstwa nie planują wprowadzenia kolejnych zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Te, które miały wejść w życie na początku przyszłego roku, nakładały na nowych kierowców trwający dwa lata okres próbny, podczas którego:

- Przez 8 miesięcy od zdania prawa jazdy początkujący kierowcy nie mogą przekraczać prędkości 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h poza nim i 100 km/h na autostradach i dwujezdniowych drogach ekspresowych.
- Obligatoryjne naklejenie na tylną szybę swego auta zielonego listka.
- Pomiędzy 4. a 8. miesiącem od odebrania prawa jazdy kierowca musi odbyć kurs bezpiecznej jazdy.
- Zakaz podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy.
- Osoby, które w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w stanie po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h, utracą prawo jazdy.

Opóźnienia nie oznaczają wcale, że ustawodawcy zrezygnowali z wprowadzania zmian. Przesunięto je jedynie w czasie. Na razie nie wiadomo, kiedy CEPiK 2.0 zostanie uruchomiona, a wraz z nią zaczną obowiązywać nowe przepisy.

ZOBACZ TAKŻE:

Noga z gazu! System OPP już działa. Zobacz, w których miejscach [MAPA]

Odcinkowy Pomiar Prędkości

Zdjęcie BLOW GPS580 DVR Europa Zdjęcie MIO MOOV M410 Polska Zdjęcie MIO SPIRIT 4970 Europa
BLOW GPS580 DVR Europa MIO MOOV M410 Polska MIO SPIRIT 4970 Europa
Sprawdź ceny Sprawdź ceny Porównaj ceny
źródło: Okazje.info