Autostrada A4 sięga już do Szarowa

30 września 2009 roku zakończono trwającą prawie dwa i pół roku budowę 20-kilometrowego odcinka A4 z Wieliczki do Szarowa

Autostrada Kraków - Tarnów jest częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę autostrady A4 leżącej w III Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, który przecina Polskę od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w Korczowej.

Otwarty właśnie odcinek autostrady ma 19,9 km długości. Na trasie A4 od Krakowa do granicy dawnego województwa krakowskiego powstał węzeł autostradowy "Szarów". W granicach miasta Krakowa powstaje jeszcze węzeł ?Bieżanów?, który stanowi początek wschodniej obwodnicy Krakowa, a jego budowa jest realizowana w ramach budowy drogi ekspresowej S7. Pomiędzy Krakowem a Szarowem wzniesiono 30 obiektów mostowych: 15 wiaduktów autostradowych, 6 wiaduktów drogowych, 5 mostów autostradowych, 1 przejście dla zwierząt (na trasie migracji zwierzyny z terenów górskich do Puszczy Niepołomickiej) oraz 3 mosty drogowe.

Autostrada Kraków - Szarów została zbudowana w klasie technicznej A. Każda z dwu jezdni autostrady na odcinku od węzła wielickiego do węzła "Bieżanów" ma trzy pasy ruchu, a dalej do węzła "Szarów" dwa pasy ruchu, pas awaryjny oraz pobocze gruntowe.

Dla ciągłego utrzymania autostrady, w rejonie Szarowa w widłach A4 oraz drogi krajowej nr 75 przewidziano budowę Obwodu Utrzymania Autostrady, który będzie zapewniać całoroczne bieżące utrzymanie drogi oraz urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Staniątkach została zlokalizowana platforma poboru opłat, a na łącznicy węzła "Szarów" - punkt poboru opłat, które zostaną uruchomione, gdy autostrada stanie się płatna.

Przy autostradzie zbudowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: "Zakrzów" i "Podłęże", na terenie których zaprojektowano zadaszenia ze stolikami i ławkami oraz sanitariaty.

Jak zawsze, bardzo duży nacisk położono na ekologię. Autostrada została wyposażona w zaawansowany technologicznie system odprowadzania wód opadowych, w którym są one przed odprowadzeniem do odbiorników (zbiorników odparowujących lub istniejących cieków) oczyszczone do I klasy czystości. Dla ochrony istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej zbudowano ponad 22,0 km ekranów akustycznych o wysokości od 2,0 m do 6,5 m. Na obiektach mostowych ustawiono ekrany przezroczyste (odbijające fale akustyczne), natomiast poza obiektami - ekrany pochłaniające hałas. Ponadto zaplanowano wprowadzenie wzdłuż drogi nowych układów zieleni wysokiej.

Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Autostrady dla tej inwestycji wydano w grudniu 1998 roku, a pozwolenie na budowę w listopadzie 2005 roku. Pomiędzy Krakowem a Szarowem. Łączny koszt budowy A4 Kraków - Szarów przekroczył kwotę miliarda złotych.

mjl

Sprawdź warunki panujące na drodze