Ma być ładnie i ekologicznie

To, że nowe drogi budować trzeba to oczywiste. Pytanie tylko jak? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej w Kazimierzu Dolnym

Naukowcy i inżynierowie z całej Europy przez trzy dni dyskutowali o sposobach minimalizowania negatywnego wpływu inwestycji drogowych na środowisko naturalne. Spotkanie poświęcone było również możliwościom wpisywania nowych dróg w naturalny krajobraz.

Podczas pięciu sesji wygłoszono ponad czterdzieści referatów przygotowanych przez prelegentów m.in. z Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Niemiec, Norwegii i Polski. Omawiano m.in. wpływ obszarów sieci Natura 2000 i korytarzy migracyjnych zwierząt na rozwój sieci drogowej oraz nowoczesne metody recyklingu i wykorzystania materiałów odpadowych powstałych podczas budowy i modernizacji tras szybkiego ruchu.

Odrębna część konferencji poświęcona była komunikacji społecznej jako istotnemu elementowi idei zrównoważonego rozwoju. Efektem spotkania będzie opracowanie katalogu dobrych praktyk, dotyczących realizacji inwestycji drogowych przyjaznych środowisku.

Organizatorem konferencji był lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Oddział w Lublinie oraz Politechnika Lubelska - Katedra Dróg i Mostów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Lublinie.

Konferencja odbyła się po raz czwarty, ale po raz pierwszy miała zasięg międzynarodowy.

mjl

Więcej o: