Uważaj, gdzie tankujesz!

Coraz łatwiej wlać do baku kiepskie paliwo. W 2008 r. wykryto je na 4,2 proc. skontrolowanych stacji - to o 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Podajemy listę zbadanych stacji i hurtowni.
Już drugi rok z rzędu Inspekcja Handlowa kontroluje paliwa (olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa, lekki olej opałowy) na każdym etapie dystrybucji - od wytwórcy, poprzez magazyny, hurtownie, transport, aż po stacje paliwowe.

W 2008 roku zauważalnie pogorszyła się jakość paliw. Aż 4,2 proc. przebadanych próbek nie spełniało norm (rok wcześniej było to 1,7 proc.). W przypadku oleju napędowego wymaganiom nie odpowiadało 4,23 proc. (w 2007 roku - 0,62 proc.), a benzyny - 4,18 proc. (rok wcześniej 2,36 proc.).

W większości przypadków (85 proc.) wymagań nie spełniał tylko jeden parametr (temperatura zapłonu) - zbyt wysoka powoduje spadek wydajności pracy silnika i wzrost emisji substancji chemicznych do środowiska. W przypadku benzyny zastrzeżenia dotyczyły prężności par (niewłaściwa utrudnia rozruch silnika i zakłóca płynność jego pracy).

Dlaczego jakość paliw się pogarsza? To wynik zanieczyszczenia benzyny olejem napędowym i odwrotnie, w trakcie transportu i magazynowania. Podczas kontroli najgorzej wypadły województwa zachodniopomorskie (11,36 proc. zakwestionowanych próbek), kujawsko-pomorskie (6,12 proc.) i wielkopolskie (8,75 proc.).

Po raz pierwszy sprawdzono jakość LPG. Nieprawidłowości stwierdzono średnio w co 15. stacji. Najgorszej jakości gaz oferuje się w woj. opolskim - 20 proc., natomiast najlepszej, w kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

W hurtowniach, u producentów oraz magazynujących paliwa zastrzeżenia wzbudziło 2,96 proc. próbek benzyny, parametry jakościowe oleju napędowego nie były przekroczone. Inspekcja Handlowała skierowała do prokuratur 158 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości - grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

IH wydała 34 decyzje o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 148 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków koncesji oraz przepisów ustawy prawo energetyczne.

Prezes URE może zakazać sprzedaży paliwa przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.

Aktualna lista skontrolowanych stacji znajduje się na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli interesują Cię szczegółowe wyniki badań zajrzyj na te strony - znajdziesz na nich opis badanych parametrów paliwa i oznaczenia nieścisłości, a na dole każdej strony znajduje się plik PDF z wynikami skontrolowanych stacji i hurtowni:

- Kontrola stacji paliw (Pb 95, Pb 98 i ON)

- Kontrola stacji paliw (LPG)

- Kontrola hurtowni paliw (Pb 95, Pb 98 i ON)

- Kontrola hurtowni paliw (LPG)