Raport Akademii Bezpiecznego Samochodu

Organizatorzy kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu dbają nie tylko o wymiar edukacyjny całej akcji, ale przede wszystkim o jej wydźwięk praktyczny.
Do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego trafił właśnie zarys Raportu Akademii Bezpiecznego Samochodu. Jest to dokument podsumowujący najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, ze szczególnym naciskiem na pomijaną dotąd kwestię stanu technicznego pojazdów poruszających się po polskich drogach.

Akademia Bezpiecznego Samochodu ma zatem przede wszystkim wymiar praktyczny, obok uświadamiania kierowcom wpływu stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo. Wspólnie z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Federacją Konsumentów, Bankiem Światowym, Policją oraz lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, współtworzy Raport Akademii Bezpiecznego Samochodu. Dokument ten zostanie włączony w "Krajowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT 2005", którego celem jest między innymi stworzenie i rozwój podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kształtowanie świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu.