Konkursowa Akademia Bezpiecznego Samochodu

Organizatorzy kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu zgłosili swoją inicjatywę do konkursu "Orlen. Bezpieczne Drogi". Jest to jeden z najważniejszych konkursów w dziedzinie inicjatyw podejmujących problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akademia bierze w nim udział już po raz drugi.
Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu to inicjatywa ogólnopolska skupiająca się na poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez uświadamianie kierowcom i użytkownikom pojazdów znaczenia stanu technicznego samochodu dla bezpieczeństwa. Do podjęcia działań w tym zakresie skłoniły organizatorów przerażające statystyki - na polskich drogach co 90 minut ginie człowiek, a co 10 minut jedna osoba zostaje ranna w wypadku komunikacyjnym. Zły stan techniczny pojazdów poruszających się po polskich drogach jest jedną z poważniejszych, choć niedocenianych przyczyn takich statystyk, a świadomość polskich kierowców jest na znacznie niższym poziomie niż w krajach Unii Europejskiej.

Akademia Bezpiecznego Samochodu, obok uświadamiania kierowcom wpływu stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo, ma także wymiar bardzo praktyczny. Wspólnie z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Federacją Konsumentów, Bankiem Światowym, Policją oraz lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, współtworzy Raport Akademii Bezpiecznego Samochodu. Jest to dokument scalający działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, ze szczególnym naciskiem na pomijany dotychczas stan samochodowych podzespołów.

Tegoroczna edycja kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu została zgłoszona do konkursu inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach "Orlen. Bezpieczne Drogi". Konkurs ten jest adresowany zarówno do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, automobilklubów), jak i do szkół, uczelni, firm, jednostek samorządowych i osób fizycznych, a więc potencjalnie do wszystkich, którzy mogą społecznie działać na rzecz bezpieczeństwa drogowego.

Ideą organizatorów jest inspirowanie, pomoc w realizacji i nagradzanie najciekawszych inicjatyw służących realnej poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach.